AÍÞR1ÞH02

AÍÞR 1ÞH02 -  Þjálfun og hugtök

Viðfangsefni:  öll helstu hugtök sem eru nýtt í hreyfifærni, líkamlegri- og tækniþjálfun
Lýsing: Áfanginn er eingöngu ætlaður nemendum á íþróttafrekssviði og er kenndur í samráði við íþróttafélag nemandans. Áfanginn er miðaður við að nemandinn geti stundað sína íþróttagrein samhliða skóla og er einstaklingsmiðaður. Í þessum áfanga er áhersla lögð á að nemandinn geti unnið með almenna þætti þjálfunar sem snýr að hreyfingu, þol, styrk, liðleika og tækni. Langtíma- skammtíma- og sérhæfð markmið eru kynnt fyrir nemandanum.
Forkröfur: AÍÞR1GL02
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
 • helstu almennu tækniatriðum greinarinnar og hvað tækniæfingar skipta miklu máli til að ná framförum.
 • helstu hugtökum fyrir almenna hreyfingu og hvaða hreyfifærni þarf til að ná framförum
 • helstu hugtökum þolþjálfunar og hvaða þolæfingar nýtast best
 • helstu hugtökum styrktarþjálfunar og hvaða styrktaræfingar nýtast best
 • helstu hugtökum liðleikaþjálfunar og að liðleikaþjálfun sé besta forvörnin gegn meiðslum
 • muninum á langtíma-, skammtíma og sérhæfðum markmiðum
 
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • framkvæma tækniæfingar greinarinnar og nýta þær sem best
 • framkvæma einfaldar hreyfiæfingar og nýta þær þannig að framfarir náist
 • framkvæma þolæfingar sem henta
 • framkvæma styrktaræfingar sem henta og nýta þær
 • framkvæma liðleikaæfingar og nýta þær
 • setja sér raunhæf langtíma- skammtíma og sérhæfð markmið
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • beita tækniæfingum á viðeigandi hátt til að styrkja sína eigin getu.
 • beita hreyfifærniæfingum á viðeigandi hátt
 • beita þolæfingum á viðeigandi hátt þannig að styrking á eigin getu náist
 • beita styrktaræfingum á viðeigandi hátt og styrkja eigin getu með styrktaræfingum fyrir miðjusvæðið, bak- og kviðvöðva
 • beita liðleikaæfingum á viðeigandi hátt
 • vinna með markmiðin sín