HÁMA1SM02

HÁMA1SM02 - Störf og menntun,2.áfangi

Viðfangsefni: Styrkleikar, framboð menntunar og starfsmöguleikar
Lýsing: Í áfanganum er unnið með styrkleika og áhugasvið nemenda með því að bjóða þeim upp á greiningu á styrkleikum og áhugasviðum. Nemendur kynna sér framtíðarnámskosti og störf á menntahlaðborðum sem boðið verður upp á innan skólans. Þær upplýsingar nýta þeir sér til að skipuleggja nám sitt fram að útskrift og velja námsleið í samræmi við styrkleika og áhuga. Áfram er unnið með hugarfar nemenda til náms og áskoranir sem því tengjast, s.s. að koma fram og flytja mál sitt fyrir framan annað fólk. Nemendum eru áfram kenndar leiðir til að hámarka árangur sinn í námi og starfi, og efla trú á eigin getu.
Forkröfur: HÁMA1GH02

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • námsleiðum sem í boði eru að loknu námi í framhaldsskóla
 • störfum sem ákveðnar námsleiðir bjóða uppá
 • eigin áhuga og styrkleikum
 • einkennum mismunandi hugarfars
 • hvernig breyta má hugarfari sínu til að efla námsárangur
 • undirstöðuatriðum í ræðumennsku

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • greina styrkleika sína og áhugasvið
 • velja sér námsleiðir
 • skipuleggja nám sitt út frá framtíðarmöguleikum er varðar nám og starf
 • vinna með eigið hugarfar og koma auga á hvað einkennir það
 • flytja mál sitt fyrir framan annað fólk

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • takast á við áskoranir í námi af jákvæðni
 • vega og meta náms- og starfsleiðir að loknum framhalddskóla út frá núverandi námi
 • nýta styrkleika sína og áhuga til að móta framtíðaráform sín
 • hámarka árangur sinn í námi með því að þroska með sér gróskuhugarfar
 • koma skoðunum sínum á framfæri í ræðu og riti
Til baka