EFNA3GH05

EFNA3GH05 - Gasjafnan, hraðafræði og efnajafnvægi

Viðfangsefni: gasjafnan, eiginleikar vökva, hraðafræði og efnajafnvægi
Lýsing: Þessi áfangi fjallar um gasjöfnuna, eiginleika vökva, hraða efnahvarfa og efnajafnvægi. Einnig er lögð áhersla á sjálfstæð vinnubrögð í verklegri kennslu.
Forkröfur: EFNA2VV05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu eiginleikum gastegunda, vökva og fastra efna
 • lögmáli Boyles, Charles og Avogadros og hvernig þau lögmál mynda kjörgasjöfnuna
 • millisameindakröftum
 • helstu styrkeiningum lausna
 • hraða efnahvarfa og hvernig hann er háður hitastigi, styrk efna og tilvist hvata
 • reglu Le Chatelier um efnajafnvægi og hliðrun á jafnvægisstöðu
 • hugtökunum rokgirni, gufuþrýstingur, krítískur hiti
 • umhverfum efnahvörfum
 • einkennum mettaðra, ómettaðra og yfirmettaðra lausna

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • vinna með kjörgasjöfnuna
 • útskýra helstu millisameindakrafta
 • reikna orkubreytingar í efnahvörfum
 • setja upp hraðalögmál og reiknað dæmi út frá því
 • setja upp jafnvægislíkingu og reiknað dæmi tengd henni
 • setja upp varmakúrfur og útskýrt þær
 • teikna upp fasagröf og útskýra þau
 • greina á milli út- og innverminna ferla
 • reikna styrk lausna í ýmsum einingum
 • greina á milli 1° og 2° hvarfa út frá niðurstöðum mælinga
 • framkvæma verklegar æfingar á sjálfstæðan átt og skrifa góða einstaklingsskýrslu

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • standa undir auknum kröfum um sjálfstæði í vinnubrögðum og ábyrgð á eigin námsframvindu
 • nýta sér flókinn texta og gögn á markvissan hátt
 • tengja saman efnisþætti efnafræðinnar við lausn flókinna verkefna
 • tengja efnafræðina við daglegt líf, umhverfi og aðrar náttúrufræðigreinar og sjá notagildi hennar
 • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt
Til baka