ÍSLE2BM05

ÍSLE2BM05 - Bókmenntir og málsaga

Viðfangsefni: Snorra-Edda, Íslendingaþættir, smásögur, málsaga, lestur, ritgerð, bókmenntafræði
Lýsing: Í áfanganum verður lögð áhersla á lestur, hvort sem um ræðir fornan eða nútímalegan texta. Fjallað verður um sögu íslensks máls og helstu breytingar á því í gegnum aldirnar. Helstu hugtök í bókmenntafræði verða kennd og nemendur beita þeim við lestur. Helstu hugtökum í ritgerðarsmíð verða gerð skil og þeim beitt í ritun
Forkröfur: ÍSLE2HR05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • íslenskri málsögu frá upphafi fram á okkar daga
 • bókmenntatextum frá ólíkum tímum, m.a. Snorra-Eddu, Íslendingaþáttum o.fl.
 • helstu hugtökum í ritgerðarsmíð
 • helstu atriðum sem varða munnlega tjáningu og því að vera virkur í umræðum

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja mismunandi einkenni ólíkra tungumála og ritkerfa í heiminum og þróun orðaforðans
 • gera grein fyrir upphafi tungumálsins og helstu breytingum sem orðið hafa á íslensku
 • lesa fornan texta t.d. Snorra-Eddu og Íslendingaþætti
 • lesa mismunandi nytjatexta og greina þá
 • rita rökfærsluritgerðir þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun og kemur skoðunum sínum á framfæri á skýran og greinargóðan hátt
 • tjá sig munnlega og setja fram texta á skilmerkilegan hátt

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • sýna skilning á ýmis konar fornum texta og orðaforða hans
 • geta útskýrt og miðlað, munnlega og skriflega, þekkingu sinni á norrænni goðafræði
 • afla sér heimilda á sjálfstæðan hátt og nýta þær í ritun heimildaritgerðar
 • miðla hugmyndum sínum um gildi textanna og aðalatriði þeirra
Til baka