ÍSLE3BX05

ÍSLE3BX05 - -Halldór Laxness- sómamaður í sinni sveit

Viðfangsefni: Halldór Laxness og verk hans
Lýsing: Fjallað verður um ævi og starf nóbelsskáldsins Halldórs Laxness og gildi hans í íslenskri menningarsögu. Lögð verður áhersla á að nemendur kynnist verkum hans sem best, svo sem skáldsögum, smásögum, ljóðum, leikritum og greinum. Staða Halldórs í íslenskri bókmenntasögu 20. aldar verður skoðuð og fjallað um áhrif hans á bókmenntir þessa tíma og mótun sögunnar á hann. Nemendum verða kynntir helstu straumar og stefnur í þjóðfélags- og menningarmálum á þessum tíma. Unnið verður að margvíslegum verkefnum og hugtök og aðferðir við textarýni rifjuð upp og þjálfuð.
Einnig verður stuðst við margs konar fræðsluefni úr fjölmiðlum og netheimum ásamt kvikmyndum sem tengjast Halldóri og verkum hans. Farið verður að Gljúfrasteini, húsi skáldsins. Lögð verður áhersla á að efla læsi nemenda á fjölbreytta texta og þjálfa þá í ritun. Þá verður einnig kveðið ríkt á um sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum og þátttöku þeirra í umræðum.
Forkröfur: ÍSLE 2MB05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • ævi og starfi nóbelsskáldsins Halldórs Laxness
 • helstu verkum Halldórs, inntaki þeirra, samtíma þeirra og erindi við nútímann
 • helstu þáttum íslenskrar bókmenntasögu 20. aldar
 • helstu straumum og stefnum í þjóðfélags- og menningarmálum bæði hérlendis og erlendis á 20. öld
 • bókmenntalegu, sögulegu, félagslegu, menningarlegu og pólitísku gildi verka Halldórs
 • hugtökum og aðferðum við textarýni

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • tjá lestrarreynslu sína á málefnalegan hátt, munnlega og skriflega
 • beita bókmenntalegum og stílfræðilegum hugtökum til skilnings á þeim bókmenntaverkum sem hann les
 • greina, túlka og beita gagnrýninni hugsun við lestur og textarýni helstu verka Halldórs Laxness
 • taka þátt í umræðum um ævi og verk Halldórs
 • beita tungumálinu á skýran, árangursríkan og blæbrigðaríkan hátt við umfjöllun bókmennta og annarra menningartengdra þátta
 • miðla þekkingu sinni með kynningum, ritgerðum eða öðrum tjáningarformum á greinargóðan hátt
 • afla sér heimilda og upplýsinga úr netheimum eða annar staðar

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • tjá sig, ritrýna og fjalla um ævi og verk Halldórs Laxness í orði og rituðum texta á árangursríkan og viðeigandi hátt við mismunandi aðstæður
 • sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • nýta sér heimildir og aðrar upplýsingar við greiningu og kynningu bókmennta
 • vinna með heimildir á viðeigandi og ábyrgan hátt
Til baka