LÍFF2LE05

LÍFF2LE05 - Lífeðlisfræði, fyrri hluti

Viðfangsefni: Frumur, efni, örverur, erfðir og lífeðlisfræði ákveðinna líffæra (hjarta og æða, lifur, nýru og lungu).
Lýsing: Áhersla er á mannslíkamann og liffærakerfi hringrásar-, öndunar- og þvagkerfið. Heilbrigð starfsemi er lögð til grundvallar en einnig algengustu frávik. Örverurfræði. Rannsóknarstofnanir sem tengjast viðfangsefni eru heimsóttar.
Einnig er áhersla á mikilvægi þekkingar á lífeðlisfræði í daglegu lífi og nemendur búnir undir frekara nám í lífeðlisfræði og skyldum greinum.
Forkröfur: EFNA2AM05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • byggingu og starfsemi mismunandi frumugerða
 • gerð og hlutverki frumulíffæra
 • flutningi efna um frumuhimnur
 • kenningum um tilurð og þróun heilkjörnunga, byggingu DNA og RNA
 • lögmálum Mendels og algengum erfðamynstrum
 • afritun, umritun og þýðingu erfðaefnisins og stökkbreytingum
 • byggingu og starfsemi örvera (veira, baktería og sveppa) með áherslu á sjúkdóma m.a. kynsjúkdóma
 • gerð og hlutverki dýra- og plöntuvefja
 • hringrásarkerfi
 • öndunarkerfi
 • þvagkerfi
 • vísindalegum aðferðum

Leikniviðmið: Nemandinn skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa líffræðilegan texta og skilja umfjöllun um helstu viðfangsefni áfangans
 • nota upplýsingatækni við heimildaöflun og vinnu
 • beita vísindalegum aðferðum til framkvæma verklegar æfingar og nota ljóssmásjá og einföld rannsóknartæki s.s. blóðþrýstimæla
 • meðhöndla krufningaráhöld og kryfja innri líffæri
 • skrifa skýrslur um niðurstöður verklegra æfinga
 • leysa verkefni um afmörkuð viðfangsefni
 • tjá kunnáttu sína munnlega, skriflega og fjalla um álitamál.

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • tengja undirstöðuþekkingu í líffræði við daglegt líf og umhverfi
 • lesa fréttagreinar og almenn vísindarit
 • leggja gróft mat á lífeðlisfræðilegar upplýsingar á gagnrýninn hátt
 • taka ábyrgð á eigin lífi m.t.t. lífeðlisfræðilegra þátta
 • taka ákvarðanir varðandi heilbrigðan lífsstíl
 • auka skilning sinn á örverum
 • tryggja eigið kynheilbrigði
 • tengja niðurstöður verklegra æfinga við fræðin og draga ályktanir af þeim
 • afla sér frekari þekkingar á sviði lífeðlisfræðinnar
 • beita öguðum vinnubrögðum, taka ábyrgð á eigin námi í einstaklingsverkefnum og í samvinnu við aðra
Til baka