ENSK3FA05

ENSK3FA05 - Fagorðaforði og hugtök

Viðfangsefni: Fagorðaforði, fræðigreinar, rafræn gagnasöfn, rannsóknarritgerð og einstaklingverkefni.
Lýsing: Í áfanganum er áhersla á sérhæfðan orðaforða, lestur flóknari texta og ritgerðasmíð. Unnið er í verkefnalotum með ákveðin þemu eða verkefni. Áhersla er á fagorðaforða (academic vocabulary) og vinna nemendur verkefni tengd námsbrautum. Áfanginn á að brúa bilið milli C1 og C2 í Evrópsku tungumálamöppunni. Mikil áhersla er lögð á að velja og vinna úr fræðilegum heimildum. Ritgerð er unnin sem rannsóknarritgerð og ferilsritun.
Forkröfur: ENSK2SO05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • orðaforða tengdan ákveðnu fræðasviði
 • helstu aðferðum til að skipuleggja og skrifa langa fræðilega ritgerð á ensku
 • undirstöðu heimildavinnu

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • afla sér orðaforða tengdum ákveðnu fræðasviði
 • velja sér fræðilegar heimildir til ritunar rannsóknarritgerða
 • Afla sér heimilda og vinna úr þeim á gagnrýninn hátt
 • vinna eftir skipulögðu ferli við gerð heimildaritgerða
 • skrifa margs konar texta og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • fylgja öllum reglum um gerð fræðilegra ritgerða
 • nýta sér orðaforða tengdan námsefni sínu og beita honum án meiriháttar vandkvæða
 • hagnýta sér fræðitexta og meta heimildir á gagrýninn hátt
 • geta flutt vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinagerð
 • skrifað lipra ritgerð um sértækt efni
 • gera grein fyrir efni rannsóknarritgerðar í kynningu fyrir hlustendum sem eru ekki kunnugir efninu
Til baka