JARÐ3VH05

JARÐ3VH05 - Veður og haffræði

Viðfangsefni: Veður- og haffræði
Lýsing: Áfanginn fjallar um grundvallarþætti í samsetningu og eðlisfræði lofthjúpsins. Áhrif sólargeislunar á lofthjúpinn og misjafna hitadreifingu jarðar. Veðrakerfin og þrýstingsbreytingar í lofthjúpi jarðar. Tengsl veðurfars og gróðurbelta og áhrif verðurfarsbreytinga á lífríki jarðar. Sérstaklega verður fjallað um veðurfar og veðráttu á Íslandi. Þá verður í áfanganum tekin fyrir fræði hafsins þar sem hafið er skoðað m.t.t. seltu, strauma, hafsbotns, sjávarhita, hafíss og helstu lífsskilyrða sjávar.
Forkröfur: JARÐ2ÚÖ05 eða LAND2LA05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • lofthjúpi jarðar, efnasamsetningu og lagskiptingu hans
 • helstu ferlum sem valda veðrum
 • mismunandi skýjagerðum og flokkun þeirra
 • vindakerfi jarðar
 • loftslags- og gróðurbeltum
 • loftslagsbreytingum og orsökum þeirra
 • helstu einkennum hafstrauma og sjávargerða við Ísland
 • helstu breytiþáttum sjávar og sjávarstraumum
 • tengslum veðurfars og gróðurbelta og tengslum veðurfars og landslags

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • gera einfalda veðurspá út frá þrýstikorti
 • lesa veðurkort
 • greina ský og nýta skýjamyndanir til að segja til um veður
 • segja til um áhrif seltu og hita á hafstrauma
 • skoða hafið út frá mikilvægi þess á jörðinni og þeim áhrifum sem það hefur við strendur landa
 • fjalla um veðurlag út frá stöðu veðrakerfa í nágrenni landsins

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • fylgjast með og skilja veðurspá
 • gera einfaldar veðurspár byggðar á eigin athugunum, veðurkortum og veðurlýsingum
 • meta veðurfar og veðurfarsbreytingar og áhrif þeirra á lífsskilyrði á Íslandi og í heiminum
 • sýna sjálfstæð og öguð vinnubrögð í upplýsingaöflun, mati, úrvinnslu og framsetningu veðurgagna
 • meta þau áhrif sem hafið hefur á daglegt líf okkar t.d. hvað varðar veðurfar, sjávarföll og sjávarstrauma
Til baka