EÐLI3RS05

EÐLI3RS05 - Rafmagn og segulmagn

Viðfangsefni: Hleðsla, straumur, spenna og viðnám, segulsvið, riðstraumsrásir
Lýsing: Lögmál Gauss, rafspenna, þéttar, viðnám, rakstraumsrásir, segulsvið, span, riðstraumsrásir.
Forkröfur: EÐLI3KR05 og STÆR3MD05 (má vera samhliða)

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • rafmagni; hleðslu, straumi, spennu, viðnámi, rafsviði, raforku og rafsviði
 • einangrurum, hliðtengingu og raðtengingu þétta ásamt orku, hleðslu og spennu þétta
 • rafmagni í heimilishaldi og hættum af því, hliðtengingu, raðtengingu og blöndun viðnámstenginga
 • segulkrafti, segulvægi og Hall-hrifum. Spennubreytum og virkni þeirra í raforkuflutningi
 • spanspennu og riðstraumsrásum með öllum tegundum af LCR tengingum

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja línurit um samband stærða í rak- og riðstraumsrásum og kunna að túlka yfir í línuleg tengsl
 • nota fjölsviðsmæla, tengja þá inn í rásir og túlka mælisvið
 • reikna deyfingu og uppbyggingu rakspennu og rakstraums í þéttum og spólum með diffurjöfnum
 • nota lögmál Gauss, Ohms, Kirchoffs. Lorentz, Faradays og Lenz til að útskýra rafmagnsfyrirbæri
 • finna jafngildisrásir og reikna áhrif þétta, spóla og viðnáma á riðstraum

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • útskýra lausnir eðlisfræðidæma fyrir bekkjarfélögum
 • framkvæma tilraunir eftir fyrirmælum og skrifa skýrslur í hópsamvinnu
 • sýna sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á námsframvindu sinni
 • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga eru raunhæfar
 • tengja eðlisfræðina við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar
Til baka