STÆR3HV05

STÆR3HV05 - Hornaföll og vigrar, 2. áfangi á raunvísindabraut

Viðfangsefni: Hornaföll, einingahringur, sinus ög cosinusbylgjur, vigrar
Lýsing: Farið verður í hornaföll rétthyrndra þríhyrninga, hornafallareglur og hornafallajöfnur, einingahringurinn og tengsl hans við hornaföll, cosinus og sinusferlar skoðaðir, vigrar og vigurreikningar og jafna hrings. Lögð er áhersla á öguð vinnubrögð og nemendur hvattir til að vinna saman að lausn verkefna
Forkröfur: STÆR 2AF05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • samlagningu vigra, blönduðu margfeldi og innfeldi
 • tengslum innfeldis við horn milli vigra
 • tengslum hnita og vigurs
 • ákveður
 • stikun
 • notkun hornafalla við könnun á rétthyrndum þríhyrningum
 • sínus- og kósínusreglu fyrir þríhyrninga og flatarmálsreikningar með ákveðum
 • hvernig hornaföll tengjast einingahringnum.
 • reglum um tengsl hornafalla, summu-, þáttunar- og liðunarformúlur hornafalla ásamt formúlum um tvöföldun og helmingun horns
 • lotubundnum föllum í gröfum hornafalla, sinusbylgju og cosinusbylgju
 • muninum á gráðum og radiönum
 • jöfnu hrings

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • beita vigurreikningi og hornaföllum í rúmfræði
 • teikna vigra og sýna niðurstöður út frá því
 • nota ákveður til greiningar á línulegum kerfum
 • skilgreina bæði hring og línu með stikun
 • beita einingarhringnum með ýmsu móti í hornafallafræði
 • beita umritunarformúlum hornafalla
 • leysa helstu tegundir hornafallajafna
 • teikna sinus – og cosinusbylgjur út frá gefnum upplýsingum
 • breyta gráðum yfir í radiana og nota nákvæm gildi radiana
 • beita jöfnu hrings til að finna radius hans og miðpunkt
 • leiða út stærðfræðilegar sannanir

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt í máli og riti
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefni og vinna með þau
 • beita gagnrýninni og skapandi hugsun við lausn verkefna og þrauta
 • geta fylgt og skilið röksemdafærslur í mæltu máli og riti
 • takast á við stærðfræðileg verkefni með opnum og jákvæðum huga
Til baka