STÆR2AF05

STÆR2AF05 - Algebra og föll, áfangi á raunvísinda-og viðskipta-og hagfræðibraut

Viðfangsefni: Föll, algebra og mengi
Lýsing: Þessi áfangi er fyrir nemendur á raunvísindabraut og viðskipta- og hagfræðibraut. Meginefni áfangans er algebra, föll og mengi. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: Bókstafareikningur: Veldi og rætur. Jöfnur af öðru stigi. Könnun annars stigs ferla (fleygboga). Könnun falla með gerð formerkjataflna. Meðferð algebrubrota. Margliðudeiling. Ójöfnur af fyrsta og öðru stigi. Föll: Fallhugtakið innleitt og nokkur algeng föll kynnt, t.d. tölugildisfallið. Grunnhugtök mengjafræði, s.s. stök, hlutmengi, sammengi og Vennmyndir.
Forkröfur: Nemandi hafi lokið grunnskólapróf með hæfnieinkunn B, B+ eða A, eða lokið 1.þrepi í stærðfræði.

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • velda og róttarreikningi
 • hnitakerfinu, beinni línu og fleygboga
 • jöfnum, þáttun liðastærða og algebrubrotum
 • margliðudeilingu við þáttun margliða
 • formerkjatöflum fyrir föll og skilja tengsl formerkjataflna við gröf fallanna
 • frumtölum og frumþáttun
 • mengjum og mengjatáknum
 • jöfnum og ójöfnum
 • tölugildis hugtakinu, einföldum tölugildis jöfnum og ójöfnum
 • hornaföllum
 • rökfræði

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • beita veldareglum við ýmiss konar umritanir
 • vinna með hnitakerfið, beinar línur og fleygboga, finna skurðpunkta falla, teikna gröf falla og setja upp jöfnur
 • leysa annars stigs jöfnur með ferningsrótaraðferð, þáttun og með lausnarformúlu, leysa rótarjöfnur og að nota breytuskipti til að leysa dulbúnar annarsstigs jöfnur
 • þátta margliður með margliðudeilingu og útbúa formerkjatöflur
 • leysa ójöfnur m.a með hjálp formerkjatöflu
 • leysa algildis jöfnur og ójöfnur og teikna lausnir upp á talnalínu
 • lengja, stytta, deila, margfalda og leggja saman algebrubrot
 • vinna með fallhugtakið, s.s. að ákvarða hvort vörpun er fall, finna formengi og varpmengi og teikna gröf falla
 • nota einfaldan mengjareikning og Vennmyndir
 • vinna með hornaföll í rétthyrndum þríhyrningi, þar er notkun á sin(x) , cos(x), tan(x)
 • vinna með helstu hugtök rökfræðinnar

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefni og vinna með þau
 • skrá lausnir skipulega og setja fram á viðeigandi hátt í máli og riti
 • beita gagnrýninni og skapandi hugsun við lausn verkefna og þrauta
 • geta fylgt og skilið röksemdafærslur í mæltu máli og riti.
Til baka