LÖGF3SV05

LÖGF3SV05 - Stjórnskipun og viðskiptalög

Viðfangsefni: Stjórnskipunin, samninga- og kröfuréttur, lausafjár- og fasteignakaup, vinnuréttur
Lýsing: Kynnt eru grundvallaratriði íslenskrar stjórnskipunar og réttarkerfis. Áhersla er lögð á kynningu á lögum og reglum sem tengjast viðskiptalífinu s.s. samninga og kröfurétt, lausafjár- og fasteignakaup, mismunandi rekstrarform, samkeppnismál og vinnurétt. Áfanginn miðar að því að gefa nemendum innsýn í umfang löggjafar á þessu sviði og þekki helstu meginreglur hennar. Stutt umfjöllun um sifja- og erfðarétt.
Forkröfur: ÍSLE2BM05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • grunnatriðum lögfræðinnar
 • grundvallaratriðum í réttarfari, fræðilegri uppbyggingu og forsendum lagaréttar
 • réttarheimildum
 • íslenskri stjórnskipan
 • mannréttindarkafla íslensku stjórnarskrárinnar
 • meginreglum íslensks réttarfars og helstu farvegi mála í gegn um dómstóla og aðrar stofnanir réttarkerfisins svo sem greiðslustöðvun, nauðasamninga og gjaldþrotaskipti
 • helstu hugtökum sem lúta að réttindum og skyldum þjóðfélagsþegna
 • almennum reglum sem varða samninga, umboð og aðra löggerninga
 • lögum og réttarreglum um lausafjárkaup og fasteignakaup
 • helstu lögum og réttarreglum er varða kröfur og skuldbindingar
 • helstu lögum og réttarreglum er varða sifja-, erfða og barnarétt
 • helstu réttindum og skyldum aðila á vinnumarkaði
 • helstu lögum um stéttarfélög og vinnudeilur
 • mismunandi rekstarformum í atvinnurekstri hvað snertir ábyrgð eigenda og fleira
 • lögum og reglum um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • greina og setja fram rökstudda lausn við lögfræðilegum álitamálum sem sett eru fram í raunhæfum dæmum
 • flokka kröfuhafa gjaldþrotabús í skuldaröð
 • skipta upp búi við skilnað samkvæmt reglum um hjónaskilnað, helmingaskipti og séreignir
 • gera upp dánarbú samkvæmt íslenskum erfðareglum
 • hagnýta sér netið til öflunar hagfræðilegra upplýsinga

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • útskýra mikilvægi lögfræðinnar fyrir einstakling, fyrirtæki og samfélag
 • leysa raunhæf lögfræðileg dæmi
 • lesa og hlusta á umræður um lögfræðileg málefni með skilningi
 • tjá sig í ræðu og riti um lögfræðileg málefni
 • beita upplýsingatækni við öflun upplýsinga og lausn verkefna
Til baka