LÍFF3VL05

LÍFF3VL05 - Verkefnalíffræði

Viðfangsefni: Áfanginn byggir á heimildavinnu og margskonar framsetningu. Nemendur velja sér viðfangsefni. Gagnlegur áfangi fyrir nemendur sem stefna á frekara nám.
Lýsing: Áfanginn er valáfangi fyrir nemendur á raunvísindabraut. Lögð áhersla á að nemendur samþætti þá þekkingu og færni sem þeir hafa tileinkað sér í fyrra námi, með sérstakri áherslu á líffræði. Nemandinn skrifar heimildarritgerð um áhugasvið innan líffræðinnar, les fræðigreinar í tengslum við viðfangsefni og útbýr bæði bækling og kynningu. Áhersla er á sjálfstæð vinnubrögð.
Forkröfur: 10 einingar í líffræði

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • almennum viðfangsefnum og aðferðum líffræðinnar
 • sérhæfðum sviðum líffræðinnar eftir áhugasviði hvers nemenda
 • þeim vinnuaðferðum sem beitt er í áfanganum 

Leikniviðmið: Nemandinn skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa líffræðilegan texta sem tengist viðfangsefni, greina mismunandi texta úr fjölmiðlum og fræðiritum
 • lesa greinar um álitamál sem tengjast vísindasiðfræði
 • gera raunhæfa vinnu-, starfsáætlun
 • nýta sér rannsóknartæki og hugbúnað í tengslum við líffræðinám
 • samningu spurninga og viðtalstækni við rannsakendur og þar með öflun munnlegra heimilda
 • nota upplýsingatækni við heimildaöflun og vinnu
 • tjá kunnáttu sína munnlega og skriflega

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • leggja mat á upplýsingar sem tengjast líffræðilegum viðfangsefnum
 • taka rökstudda afstöðu til siðfræðilegra álitamála
 • beita öguðum vinnubrögðum og taka ábyrgð á eigin námi
Til baka