UMHV3AU05

UMHV3AU05 - Umhverfis- og auðlindafræði

Viðfangsefni: Umhverfið og auðlindir
Lýsing: Í þessum áfanga er fjallað um umhverfis- og auðlindafræði. Lögð er áhersla á tengsl umhverfisins og nýtingu auðlinda. Fjallað er um helstu málefni jarðarinnar og áhrifum mannsins á hana. Megináhersla er á verkefnavinnu nemenda og að þeir nýti sér sem fjölbreyttastar aðferðir við nám og framsetningu verkefna. Lögð er áhersla á vísindaleg og sjálfstæð vinnubrögð og að nemendur tengi þekkingu sína við alþjóðlegt umhverfi. Nemendur leiti sér heimilda og rannsóknargagna og vinni með þau á gagnrýnin, skýran og ábyrgan hátt.
Forkröfur: ENSK2SO05, ÍSLE2BM05 og nemendur skulu hafa lokið a.m.k einum kynningaráfanga í eðlis-,efna-, jarð og/eða líffræði eða fyrstu áföngum í efnafræði og/eða líffræði á raunvísindabraut.

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • fjölbreyttum hugtökum tengdum umhverfismálum, svo sem auðlindum, sjálfbærni, orkugjöfum, burðargetu, samspili auðlinda og nýtingar þeirra
 • áhrifum mannsins á umhverfi sitt
 • helstu orkugjöfum jarðarinnar
 • skiptingu auðs og auðlinda jarðarinnar
 • áhrifum fólksfjölda á nýtingu auðlindaskiptingu landsframleiðslu eftir þjóðum
 • alþjóðasamþykktum á sviði umhverfismála
 • flokkun og nýtingu auðlinda
 • mikilvægi gildra rannsóknargagna og heimilda
 • raunhæfri markmiðasetningu og afmörkun viðfangsefna
 • þekkingu sem tengist umhverfi nemandans svo og alþjóðlegu umhverfi sem nýtist til frekara náms

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • leita sér upplýsinga og lesa fræðilegan texta á íslensku og ensku um lífríki jarðar og auðlindir
 • skilja samhengi nýtingar auðlinda og áhrifa hennar á lífríki
 • taka þátt í umræðu um hugtök tengd umhverfismálum á ábyrgan hátt og af þekkingu
 • skipuleggja og vinna frá grunni að verkefnum á ábyrgan og skipulegan hátt
 • vinnu úr heimildum samkvæmt viðurkenndum reglum um meðferð þeirra
 • beita gagnrýninni hugsun við úrvinnslu efnis
 • tjá sig á skýran, ábyrgan, gagnrýninn og skapandi hátt um eigið verkefni

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • beita viðeigandi aðferðum við útfærslu verkefnis
 • taka ábyrga, upplýsta og sjálfstæða afstöðu um málefni tengdum umhverfinu
 • greina, tjá sig um og meta eigin verkefni og annarra af þekkingu, víðsýni og virðingu
 • nýta fyrri reynslu, þekkingu og skilning við úrlausn nýrra viðfangsefna
 • skilja samspil mannsins við nærumhverfi sitt
 • sýna siðferðilega ábyrgð í umgengni sinni við umhverfi í verki
 • átta sig á áhrifum fólksfjölgunar, nýtingar auðlinda, og sjálfbærar þróunar á umhverfi
 • breyta hugmynd í afurð
 • geta metið eigið vinnuframlag og annarra í tengslum við fræðigreinina
 • geta tengt hæfni sína og þekkingu við alþjóðlegt umhverfi
Til baka