EFNA3LL05

EFNA3LL05 - Lífræn- og lífenfafræði

Viðfangsefni: lífræn efnafræði og lífefnafræði
Lýsing: Þessi áfangi fjallar um grunnatriði í lífrænni efnafræði og lífefnafræði. Farið er í helstu þætti hvers flokks lífrænna efna svo sem helstu eiginleika, nafnakerfi, og helstu efnahvörf. Í lífefnafræðihluta áfangans er farið yfir þrjá flokka lífefna, prótein, fitur og kolvetni, Þá eru eiginleikar þeirra skoðaðir og farið yfir nafnakerfi þeirra og myndir. Lagt er upp úr sjálfstæðum vinnubrögðum í verkefnum og verklegum æfingum.
Forkröfur: EFNA 2VV05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • frumefninu kolefni, tengjum þess og eiginleikum
 • virkum hópum og nafnakerfi þeirra
 • helstu eiginleikum virkra hópa
 • helstu efnahvörfum lífrænna efna
 • próteinum, fitum, kolvetnum og helstu myndum þeirra og eiginleikum
 • fjölliðum

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • tengja virka hópa á kolefnakeðjur og geta gefið keðjunum nafn
 • vita hvað ísómerur eru og geta teiknað byggingaformúlur ólíkra ísómera
 • skrifa efnaformúlur fyrir helstu efnahvörf lífrænna efna
 • beita reglu Markovnikovs
 • finna hendnimiðjur í sameindum og vinna með hugtakið hendni
 • teikna helstu lífefni svo sem hringmyndir glúkósa, fitusýrur og amínósýrur
 • setja niðurstöður verklegra æfinga upp í skýrslu
 • setja niðurstöður upp í gröf og töflur og setja fram skýringar á þeim
 • vinna verklega æfingu á sjálfstæðan hátt, og tengja efni hennar við fræði

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • takast á við frekara nám í efnafræði og tengdum greinum á háskólastigi
 • standa undir auknum kröfum um sjálfstæði í vinnubrögðum og ábyrgð á eigin námsframvindu
 • nýta sér flókinn texta og gögn á markvissan hátt
 • tengja saman efnisþætti efnafræðinnar við lausn flókinna verkefna
 • tengja efnafræðina við daglegt líf, umhverfi og aðrar náttúrufræðigreinar og sjá notagildi hennar
 • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt
Til baka