LÍFF2ÍS05

LÍFF2ÍS05 - Vistfræði Íslands

Viðfangsefni: Náttúra Íslands, vistfræði og umhverfismál
Lýsing: Áfanginn er valáfangi fyrir alla nemendur og kjörsviðsáfangi náttúrufræðibraut.
Náttúra Íslands er skoðuð, sérstök áhersla er lögð á sérstöðu lands, fersksvatns og sjávar, fjölbreytileika, stofna lífvera og framvindu í lífkerfum. Farið er í vettvangsferðir t.d. í fjöru og að Ástjörn. Litið er til sjálfbærrar nýtingar stofna og lífrænna auðlinda ásamt því að skoða helstu rök fyrir náttúruvernd. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist skilning á umhverfi sínu, áhrifum manna á umhverfið þ.e.a.s. umhverfismál og mikilvægi þeirra í daglegu lífi. Vistfræðilegar rannsóknaraðferðir eru kynntar og fjöldi íslenskra rannsóknastofnanna. Verklegar æfingar eru í hópum og á eigin vegum.
Forkröfur: engar

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • fjölbreytileika lífvera, sérkenni íslenskrar náttúru og nánasta umhverfis
 • lífbeltum jarðar, mismunandi gerðum vistkerfa og framvindu
 • fæðukeðjum, hringrásum, líflandafræði og nýjum tegundum
 • samskiptum lífvera, þolsviði, sess og útbreiðslu
 • alþjóðlegum umhverfismálum
 • þjóðgörðum á Íslandi og helstu rökum fyrir náttúruvernd
 • vistfræðirannsóknum og úrvinnslu gagna

Leikniviðmið: Nemandinn skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa líffræðilegan texta og skilja umfjöllun um helstu viðfangsefni áfangans, nota upplýsingatækni við heimildaöflun og vinnu
 • beita vísindalegum aðferðum við framkvæmd verklegra æfinga og við einfaldar vistfræðirannsóknir
 • nýta sér greiningarlykla til að greina lífverur
 • skrifa skýrslur og leysa verkefni um afmörkuð viðfangsefni
 • fara í vettvangsferðir, skoða og njóta náttúru Íslands
 • fjalla um álitamál sem varða íslenska náttúru
 • tjá kunnáttu sína munnlega og skriflega

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að

 • tengja undirstöðuþekkingu í vistfræði við daglegt líf og umhverfi
 • leggja mat á upplýsingar sem tengjast vistfræðilegum viðfangsefnum í samfélaginu
 • átta sig á þýðingu náttúrunnar sem fæðugjafa og umhverfis
 • mynda sér skoðanir og afstöðu til mála sem snerta vistfræði, bera virðingu fyrir og taka ábyrga afstöðu til hegðunar sinna með tilliti til lifandi náttúru
 • beita öguðum vinnubrögðum, taka ábyrgð á eigin námi í einstaklingsverkefnum og í samvinnu við aðra
Til baka