ÍSLE3BF05

ÍSLE3BF05 - Bókmenntir fyrri alda

Viðfangsefni: Bókmenntir frá landnámi til 19. aldar
Lýsing: Í þessum áfanga er fjallað um ritmenningu Íslands frá upphafi til 19. aldar. Helstu straumar og stefnur í þjóðfélags- og menningarmálum verða til umfjöllunar og ýmsir textar lesnir samhliða því. Meginþættir bókmenntasögunnar verða reifaðir ásamt hugtökum og aðferðum við textarýni sem styðja nemandann við að mynda sér sjálfstæða og gagnrýna skoðun á efninu.
Forkröfur: ÍSLE 2BM05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • gildi íslenskra fornbókmennta fyrir menningu nútímans
 • orðaforða sem nægir til að lesa helstu verk íslenskrar bókmenntasögu
 • öllum helstu bókmenntahugtökum, mismunandi tegundum bókmennta og tímabilum íslenskum bókmenntum fyrri alda
 • helstu höfundum og lykilverkum frá þessum tíma
 • ritgerðasmíð og heimildavinnu

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa sér til gagns texta frá fyrri öldum
 • túlka efni bókmenntatexta og koma því frá sér á skýran hátt í ræðu og riti
 • miðla þekkingu sinni með kynningum, ritgerðum eða öðrum tjáningarformum á greinargóðan hátt
 • skrifa heimildaritgerðir þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun við úrvinnslu og kemur efninu á framfæri á skýran og greinargóðan hátt
 • afla sér heimilda og meta gildi þeirra
 • ganga frá heimildaritgerðum og hvers kyns textum
 • nýta sköpunargáfu og sýna sjálfstæði við úrvinnslu verkefna
 • skrifa skýran og vel uppbyggðan texta og geta valið ritstíl eftir aðstæðum og viðtakendum
 • tjá rökstudda afstöðu við ýmsar kringumstæður

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • gera sér grein fyrir menningu ólíkra tíma
 • draga saman aðalatriði, beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu texta, átta sig á samfélagslegum skírskotunum og ná duldum boðskap og hugmyndum
 • setja fram rökstuddar skoðanir sínar, útskýra sjónarmið og virða skoðanir annarra
 • þroska bókmenntavitund sína og lesa sér til ánægju
Til baka