KYNJ2KJ05

KYNJ2KJ05 - Kynjafræði

Viðfangsefni: Kynja- og jafnréttisfræðsla
Lýsing: Kynja- og jafnréttisfræðsla, saga jafnréttisbaráttunnar og fleira. Birtingarmyndir kynjaskekkjunnar klámvæðing og kynbundið ofbeldi og eru skoðuð og greind í gegnum fjölmiðla, stjórnmál, dægurmenningu og fleira. Áfanginn byggir á virkni og þátttöku nemenda í sjálfskoðun, greiningu á umhverfi sínu og umræðum um eigin viðhorf jafnt og annarra.
Forkröfur: Engar

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu hugtökum og kenningum kynjafræðinnar
 • birtingarmyndum kynjaskekkju eins og hún birtist í samfélaginu s.s. fjölmiðlum
 • kynbundnu ofbeldi og afleiðingum þess
 • nokkrum helstu atriðum í sögu jafnréttisbaráttunnar á Vesturlöndum

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • beita hugtökum og kenningum kynjafræðinnar á raunveruleg viðfangsefni
 • taka þátt í umræðu, munnlega og skriflega, um kynjafræði
 • greina stöðu jafnréttismála og kynjaskekkju í eigin samfélagi og annarra
 • greina staðalmyndir kynjanna í samfélagslegri orðræðu og myndefni eins og hún birtist í fjölmiðlum og víðar

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skilja helstu orsakir kynjaskekkjunnar samkvæmt hugmyndum kynjafræðinnar
 • greina samfélagið með gleraugum kynjafræðinnar og geta beitt félagsfræðilegu innsæi til að tengja gildi samfélagsins í þeim efnum við eigið líf
 • meta og greina heimildir á sviði áfangans á fræðilegan hátt og geta hagnýtt þær í eigin þágu
Til baka