ÍSLE 2HU05

ÍSLE 2HU05 - Hugtök og ritun

Viðfangsefni: Málfræði, bókmenntir, bragfræði og ritun

Lýsing: Í þessum grunnáfanga vinna nemendur með undirstöðuatriði sem koma til með að gagnast í næstu íslenskuáföngum. Farið verður í ýmis málfræðihugtök sem nýtast til að efla málkunnáttu og tungumálanám. Helstu hugtök bókmennta- og bragfræði verða kynnt og ýmsir textar lesnir með þau til hliðsjónar. Félagsleg áhrif tungumálsins verða skoðuð út frá ýmsum hliðum til að nemendur átti sig á áhrifum íslenskunnar á daglegt líf. Nemendur vinna bæði sjálfstætt og saman í hópum og er lögð áhersla á ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu.

Forkröfur: Nemandi skal hafa lokið grunnskólaprófi með hæfnieinkunn B, B+ eða A, eða staðist ÍSLE1MR05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • ýmsum málfræðihugtökum og hvernig þau tengjast málfærni okkar
 • mismunandi tegundum bókmennta og helstu hugtökum í bókmennta- og bragfræði
 • ýmsum þáttum í samspili mannlegs samfélags og íslenskunnar
 • helstu hugtökum við ritgerðarsmíð og kynningar

Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • greina ákveðin málfræðihugtök í texta, sjá hvaða áhrif þau hafa á hann og nýta þau til að efla eigin málfærni
 • greina ákveðin bókmenntahugtök í texta og hvaða áhrif þau hafa á merkingu hans
 • greina ákveðin bragfræðihugtök í texta til þess að átta sig á byggingu ljóða
 • rita rökfærsluritgerð þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun og kemur skoðunum sínum á framfæri á skýran og greinargóðan hátt
 • kynna fyrir öðrum ákveðið efni, endursegja og flytja ræður

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • nýta málfræðiþekkingu sína við ritun texta með ólíkum stílbrögðum
 • túlka undirliggjandi merkingu texta
 • beita ákveðnum bókmenntahugtökum við skrif á eigin texta
 • geta beitt ákveðnum bragfræðireglum við ritun eigin ljóða
 • semja texta og kynningar um efni sem hann hefur kynnt sér með því að beita skýru, lýtalausu og blæbrigðaríku máli. 
Til baka