SAGA2TÖ05

SAGA2TÖ05 - Tuttugasta öldin

Viðfangsefni: Íslands og mannkynssaga á 20. og 21. öld
Lýsing: 20. öldin er til umfjöllunar. Farið er í sögulega viðburði og þróun en einnig er tæpt á sögufrægum einstaklingum og þeir settir í samhengi við samfélag sitt. Farið er í átök hópa, þau greind og sett í sögulegt samhengi. Lögð er áhersla á skilning, greiningu og tjáningu nemenda um sögulega atburði og þróun. Áhersla er á fjölbreytni, bæði í vali á efnisþáttum, úrvinnslu á efni og námsmati. Færni í ritgerðasmíð og heimildavinnu er sett í forgang. Gerð er krafa um að nemendur tileinki sér vönduð vinnubrögð við heimilda- og ritgerðavinnu. Námið er þematengt og námsmat úr hverjum efnisþætti.
Forkröfur: Engar

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • völdum þáttum úr sögu 20. aldar
 • átökum hópa og ástæður þeirra
 • sagnfræðilegum vinnubrögðum
 • greiningu heimilda
 • mikilvægi vandaðrar heimildavinnu
 • áhrifum fortíðar á nútíð
 • mikilvægi sjálfstæðrar afstöðu til sögulegra atburða og þróunar

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa ólíka sagnfræðilega texta
 • greina stöðu ólíkra hópa
 • leita traustra heimilda og geta vitnað til þeirra á viðurkenndan hátt
 • tjá sig í ræðu og riti um sögulegt efni

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • átta sig á samhengi orsaka og afleiðinga sem metið er með umræðu og skriflegum verkefnum
 • taka þátt í umræðu um sagnfræðileg efni sem metið er með umræðum
 • beita gagnrýnni hugsun markvisst sem metið er með umræðum og skriflegum verkefnum
Til baka