JARÐ2IÖ05

JARÐ2IÖ05 - Innri öfl

Viðfangsefni: Eldgos, jarðskjálftar, jarðsaga Íslands, storkuberg og steindir
Lýsing: Áfanginn er framhaldsáfangi fyrir raunvísindabraut. Flekakenningin rifjuð upp. Fjallað er um innræn öfl, eldgos og jarðskjálfta. Uppruni og jarðsaga Íslands tekin fyrir. Farið í helstu bergmyndanir, flokkun storkubergs og greiningu steinda. Áhersla er lögð á innræn öfl og mótun landslags af þeirra völdum.
Forkröfur: JARÐ2ÚÖ05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • opnun Norður-Atlantshafs og myndun Íslands
 • rekbeltaflutningum á Íslandi og ástæðum þeirra
 • tengsl flekakenningarinnar við eldvirkni og jarðskjálfta
 • eldvirkni á jörðinni og Íslandi
 • helstu gerðum eldfjalla og eldgosa
 • þeim þáttum sem hafa áhrif á hegðun eldgosa
 • helstu storkubergsmyndunum
 • mismunandi gerðum kviku og gosefna
 • flokkun og greiningu steinda og storkubergs
 • helstu steindum í íslensku bergi, bæði frumsteindum og holufyllingum
 • mismunandi gerðum jarðskjálftabylgja og mælikvarða á stærð skjálfta
 • helstu þáttum í jarðsögu Íslands
 • jarðsögutöflu jarðarinnar í grófum dráttum

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • greina berg og steindir
 • fjalla um myndun bergs og mismunandi gerða kviku.
 • greina ummerki innrænna afla við landmótun.
 • staðsetja náttúrufyrirbæri á Íslandi og tengja náttúrufarslega þætti við staðsetninguna.
 • lesa úr jarðfræðikortum.
 • staðsetja flekamörk, gosbelti, þverbrotabelti og möttulstrók landsins
 • finna skjálftamiðju jarðskjálfta út frá skjálftalínuritum
 • raða jarðlögum í aldursröð eftir afstæðum aldri

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • lesa jarðfræðitexta og skilið fréttir af jarðfræðilegum fyrirbrigðum
 • tengja undirstöðuþætti jarðfræðinnar við umhverfi sitt og fjallað á rökrænan hátt um mikilvægi og notagildi í daglegu lífi
 • greina bergtegundir í náttúrunni
 • nýta jarðfræðikort og önnur gögn til að segja til um myndun bergs og lands
 • skilja mikilvægi þess að sýna umhverfi sínu og náttúru virðingu
 • nýta gagnrýna hugsun og sjálfstæð vinnubrögð við lausn verkefna
Til baka