BÓKF3IF05

BÓKF3IF05 - Innflutningur og fyrirtæki

Viðfangsefni: Dagbók, T-reikningar, reikningsjöfnuður, millifærslur, uppgjör.
Lýsing: Gert er ráð fyrir að nemendur sem hefja nám í þessum áfanga hafi fullt vald á bókhaldshringrásinni, geti hafið bókhald og lokað því samkvæmt reglum tvíhliða bókhalds. Þessi kunnátta er dýpkuð verulega meðal annars með erfiðari færslum. Farið yfir bókun á helstu reikningum fyrirtækja; notkun fyrningareikninga við afskriftir eigna, bókun hluta- og skuldabréfa og notkun affallareiknings. Einnig er farið yfir bókanir sem varða innflutning; tollafgreiðslu, greiðslu virðisaukaskatts í tolli, kostnað og fyrirkomulag við geymslu á vörum í tollvörugeymslu. Uppgjörsfærslum er haldið áfram í gegnum reikningsjöfnuð. Farið er yfir bókanir í sambandi við stofnun og slit fyrirtækja, breytingar á réttarformi, samruna og fjárhagsleg endurskipulagningu fyrirtækja.
Forkröfur: BÓKF2DR05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu innflutningsskjölum vegna tollafgreiðslu og greiðslu virðisaukaskatts í tolli
 • lögum um toll og virðisaukaskatt af innflutningi
 • færslum vegna innflutnings á vöru
 • gengisbreytingum vegna erlendra viðskiptaskulda og/eða viðskiptakrafna
 • kostnaði og fyrirkomulagi við geymslu á vöru í tollvörugeymslu

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • reikna og bóka verðbætur, vexti og afborganir af óverðtryggðum og verðtryggðum skuldabréfum
 • reikna og bóka færslur sem tengjast hlutabréfaeign, arði, gengisbreytingum, jöfnunarhlutabréfum o.s.frv.
 • bóka færslur sem varða stofnun og slit félaga
 • bóka færslur sem varða breytingu á réttarformi fyrirtækja, samruna og fjárhagslega endurskipulagningu þeirra
 • meðhöndla mismunandi virðisaukaskattsþrep í bókhaldi

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • hefja bókhald með hliðsjón af fyrirliggjandi efnahagsreikningi eða stofnun fyrirtækis
 • leysa af hendi lagfæringar í bókhaldi með hliðsjón af athugasemdum
 • setja upp einfaldan rekstrar- og efnahagsreikning í lok reikningstímabils að teknu tilliti til athugasemda og lokafærslna
 • færa tvíhliða bókhald fyrir lítinn og einfaldan atvinnurekstur
Til baka