STÆR3MD05

STÆR3MD05 - Markgildi og deildun, 3.áfangi á raunvísindabraut

Viðfangsefni: Deildun, föll og markgildi
Lýsing: Aðalefni áfangans er deildun falla og könnun þeirra, skilgreining á afleiðu, eintækt, átækt og gagntækt fall, andhverft fall, vísisföll og lograföll, markgildi og samfelld föll. Nemendur eru hvattir til að vinna saman að lausn verkefna þegar við á og temja sér góð og öguð vinnubrögð við framsetningu lausna.
Forkröfur: STÆR 3HV05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • meðhöndlun algengustu falla, s.s. margliðu-, veldis- og rótarfalla
 • markgildum falla
 • lausnum lograjafna
 • deildun falla, s.s. vísis- og lografalla og samsettra falla

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • finna afleiður falla út frá reiknireglum um deildun
 • nota skilgreiningu á afleiðu til að finna afleiður falla
 • reikna einföld markgildi og ganga úr skugga um hvort fall sé samfellt
 • finna útgildispunkta og beygjuskil
 • nota logra til að leysa jöfnur
 • finna andhverfu falla
 • finna jöfnu snertils við feril falls
 • teikna feril falls

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega og á viðeigandi hátt
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námefni
Til baka