ÍSLE3RR05

ÍSLE3RR05 - Ritgerðarsmíð, heimildaleit og þjálfun í fræðilegum vinnubrögðum

Viðfangsefni: Ritgerðarsmíð, heimildaleit og þjálfun í fræðilegum vinnubrögðum

Lýsing: Helstu markmið áfangans eru að nemendur æfist í því að gera heimilda- eða rannsóknarritgerð þar sem miðað er við kröfur á háskólastigi, nemendur vinna út frá rannsóknarspurningu eða efnisyfirlýsingu og styðjast við heimildir í vinnu sinni. Nemandi vinnur ritgerðina undir handleiðslu íslenskukennara en velur ritgerðarefni innan þess sviðs sem hann hefur mestan áhuga á. Hver nemandi fær einkaviðtal hjá kennara tvisvar sinnum yfir önnina.

Forkröfur : ÍSLE2BM05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • ritgerðarsmíð og heimildavinnu
 • helstu hugtökum sem tengjast gerð heimildaritgerða
 • helstu einkennum íslensks ritmáls í fræðilegum ritgerðum
 • helstu einkennum íslensks talmáls við flutning efnis
 • mismunandi málsnið í íslensku máli

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • nota fræðileg vinnubrögð við heimildaritgerðasmíð
 • beita gagnrýninni hugsun við úrvinnslu efnis
 • beita skipulögðum aðferðum við úrvinnslu efnis
 • koma efni á framfæri á vel uppbyggðan, skýran og greinargóðan hátt
 • lesa fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli
 • nýta sér uppbyggilega gagnrýni
 • tjá sig munnlega með skýrum hætti
 • skilja og nota algeng stílbrögð
 • semja kynningar með því að draga saman og nýta upplýsingar úr ýmiss konar heimildum og flétta saman við eigin viðhorf og ályktanir

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • nota ýmsar aðferðir við að leysa viðfangsefni
 • skipuleggja vinnutíma sinn og forgangsraða viðfangsefnum
 • nýta fyrri reynslu, þekkingu og skilning við úrlausn nýrra viðfangsefna
 • breyta hugmynd í afurð
 • styrkja eigin málfærni
 • taka þátt í málefnalegum umræðum, byggja upp skýra röksemdafærslu, tjá afstöðu og efasemdir um efnið og komast að niðurstöðu
Til baka