SAGA3SE05

SAGA3SE05 - Þættir úr menningasögu Evrópu

Viðfangsefni: Þættir úr menningarsögu Evrópu
Lýsing: Skoðuð er menning með fjölþætt markmið í huga, myndlist, byggingarlist, bókmenntir, heimspeki og vísindi. Úrvinnsla og framsetning nemenda miði að því að miðla þekkingu, skilningi og tilfinningu fyrir tíðaranda. Nemendur lesa greinar í sagnfræðitímaritum, sögulegar skáldsögur og ævisögur.
Forkröfur: 5 einingar í sögu á 2. þrep

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • hvernig menning Grikkja og Rómverja birtist okkur í nútímanum
 • áhrifum kirkjunnar á menningu hins vestræna heims
 • hvernig borgir hafa skapað menningarlega deiglu
 • hvernig tækni hefur haft áhrif á menninguna
 • fjölbreytilegum menningarheimum mannkyns

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • miðla fræðilegu efni í texta, máli og mynd
 • leita heimilda um fjölbreytilega menningarheima
 • nota fræðilegan texta á íslensku og ensku við lausn verkefna
 • afla upplýsinga og setja í fræðilegt samhengi

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • bera saman menningarheima
 • átta sig á nýjungum í menningarsköpun og á hvaða grunni hún er byggð
 • rýna í texta og myndir á gagnrýninn hátt
 • vinna í samstarfi með ólíkar heimildir og komist að sameiginlegri niðurstöðu
 • beita vinnubrögðum sagnfræðinnar til þess að vinna úr heimildum og setja fram á skilmerkilegan hátt í máli og myndum
Til baka