FRUM3SR05

FRUM3SR05 - Að stofna og reka fyrirtæki

Viðfangsefni: Stofna og reka fyrirtæki.
Lýsing: Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð og virka þátttöku nemenda sem meðal annars felst í því að stofna, reka og loka fyrirtæki sem byggir á þeirra eigin viðskiptahugmynd. Nemendur koma sér saman um eina viðskiptahugmynd og gera viðskiptaáætlun byggða á henni. Þau þurfa að fjármagna viðskiptahugmyndina með útgáfu hlutabréfa, markaðsetja, framleiða og selja. Kynnt eru grunnatriði sem hafa verður í huga við stofnun og rekstur fyrirtækis og til þess að koma vöru eða þjónustu á framfæri. Lögð er áhersla á hópavinnu og að viðskiptahugmynd hópsins sé raunhæf. Við rekstur fyrirtækjanna nota nemendur þá þekkingu, leikni og hæfni sem þeir hafa hlotið í öðrum áföngum eins og bókfærslu, rekstrarhagfræði, markaðsfræði og fjármálum.
Forkröfur: FRUM2HÁ05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • ferli þess að stofna og reka litið fyrirtæki
 • mikilvægi viðskiptaáætlana
 • gerð einfaldra rekstrar- og efnahagsreikninga
 • einföldum jafnvægis- og arðsemisútreikningum
 • mikilvægi samvinnu

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • taka ákvarðanir og taka ábyrgð á þeim
 • vinna saman í hóp
 • gera kostnaðar- og/eða hagnaðargreiningu
 • gera einfalda markaðsrannsókn, markaðsáætlun, auglýsinga- og kynningaráætlun, kostnaðaráætlun og söluáætlun.

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • undirbúa og framkvæma krefjandi verkefni eins og að stofna og reka lítið fyrirtæki
 • markaðsetja og selja vöru eða þjónustu
 • færa bókhald fyrir lítinn rekstur og gera rekstrar- og efnahagsreikning
 • öðlast færni í hópastarfi sem felur meðal annars í sér samvinnu, virðingu, jákvæð samskipti, stjórnun, ábyrgð og ákvarðanatöku
 • þróa viðskiptahugmynd að vöru eða þjónustu og gera viðskiptaáætlun
Til baka