SAGA2NT05

SAGA2NT05 - Nýir tímar

Viðfangsefni: Vestræn saga frá 1800-1945
Lýsing: Áfanginn er inngangsáfangi um sögu mannkyns. Farið er vítt og breytt yfir vestræna sögu frá frönsku byltingunni til líðandi stundar. Þetta eru tímar tæknibreytinga, hugsjóna og hagsmuna sem hafa leitt til kjarabóta, velmegunar og menningarauka en einnig stórstyrjalda og hörmunga á 20. öld. Í Íslandssögu verður sérstaklega fjallað um þjóðernishyggju, rómantík, sjálfstæðisbaráttuna, stjórnmál, þátttöku Íslands í stóratburðum 20. alda og þróun íslensks samfélags til nútímans.
Forkröfur: Engar

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • þróun og orsakasamhengi sögu Vesturlanda frá 1800 til miðrar 20. aldar
 • hugtökum sem höfð eru um sögulega atburði og geri sér grein fyrir breytilegri merkingu þeirra
 • lýðræðis- og þjóðfrelsisþróun á Vesturlöndum á tímabilinu
 • mismunandi tegundum heimilda, ólíkum aðferðum við heimildaleit og grunnþekkingu í heimildarýni
 • ólíkum miðlunarformum fyrir sögulegt efni
 • því hvernig þróunin á 19. og 20. öld mótar samfélag nútímans

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa og túlka sagnfræðilegan texta
 • nýta sér fjölbreyttar tegundir heimilda og meta gildi þeirra og áreiðanleika
 • nota ólík miðlunarform fyrir söguleg efni; t.d. skrifa ritgerðir og blaðagreinar og undirbúa og flytja fyrirlestur fyrir jafningja sína
 • starfa saman að ólíkum verkefnum
 • bera saman tímabil og svið og skoða Íslandssögu í samhengi við mannkynssöguna
 • beita gagnrýninni hugsun

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • koma söguskilningi og söguþekkingu á framfæri með fjölbreyttum hætti
 • geta tekið þátt í skoðanaskiptum og rökræðum með jafningjum um sagnfræðileg efni
 • sýna umburðarlyndi og víðsýni í umfjöllun um söguleg viðfangsefni
 • meta stöðu Íslands og menningararfsins í samanburði við önnur menningarsvæði
 • leggja mat á eigin frammistöðu og annarra
 • meta framlag liðinna kynslóða til mótunar nútímans
 • öðlast skilning á samtímaatburðum og greina orsakasamhengi þeirra
Til baka