SÁLF2AU05

SÁLF2AU05 - Auglýsingasálfræði

Viðfangsefni: Auglýsingar, áróður, brellur og brögð
Lýsing: Saga og áhrif auglýsinga kynnt. Fjallað er um sálfræðilegar kenningar á bak við auglýsingar og áróður, t.d. auglýsingatækni, skynferlin, skynvillur, markaðssetningu, neðanmarkarskynjun og hvernig er hægt að hafa áhrif á okkur með að beita þekkingu á þessum sviðum. Reynt er að gera nemendum grein fyrir umfangi og áhrifum auglýsinga og áróðurs á hegðun og viðhorf neytenda. Leiðir til að ná athygli neytandans og auglýsingabrellur eru sérstaklega skoðaðar og greindar á ýmsan hátt með það að markmiði að gera nemendur meðvitaða um hvernig markaðsöflin hafa áhrif á hegðun neytenda.
Forkröfur: Engar

Þekkingarviðmið: nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • þeim aðferðum sem eru notaðar í auglýsingum til að ná athygli neytenda
 • þeim aðferðum sem notaðar eru í auglýsingum til að hafa áhrif á hegðun neytenda
 • umfangi auglýsinga
 • kenningum um áróður
 • kenningum um þarfir og hvatir, kynhlutverk, staðalmyndir, skynjun, neðanmarkarskynjun og fleira

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • koma upplýsingum á framfæri í gegnum auglýsingar
 • búa til auglýsingar
 • greina og varast helstu brellur sem notaðar eru í auglýsingum
 • beita helstu stefnum og kenningum innan auglýsingasálfræðinnar
 • lesa út úr og skilja helstu rannsóknarniðurstöður á þessu sviði
 • greina og þekkja helstu brellur og brögð sem notuð eru til að ná athygli neytenda og hafa áhrif á hegðun þeirra

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hefur aflað sér til að:

 • átta sig á hvernig auglýsingar hafa áhrif þannig að nemandi sé meðvitaður og geti varið sig betur gegn þeim
 • gera sér grein fyrir hvernig er reynt að hafa áhrif á okkar daglegu hegðun og viðhorf með áróðri og auglýsingum og getað komið þessari þekkingu á framfæri við aðra
 • leggja mat á dæmi um auglýsingar út frá fræðunum
 • átta sig á duldum boðskap í almennri fjölmiðlaumfjöllun
Til baka