STÆR3SS05

STÆR3SS05 - Strjál stærðfræði, valáfangi á raunvísindabraut

Viðfangsefni: Strjál stærðfræði, fylkjareikningur
Lýsing: Efnissvið áfangans eru fylkjareikningar, Gauss-Jordan, andhverf fylki, mengjafræði, rökfræði, talningarfræði, reiknirit og talnafræði. Náttúrlegar tölur eru sameiginlegt viðfangsefni þessara sviða. Helstu efnisatriði eru: Fylki, mengi, vensl, varpanir og helstu hugtök varðandi þessi atriði, talningarfræði, rökreglur, mótdæmi, rakning, þrepun, reiknirit, deilanleiki talna og frumtölur, sætiskerfi með öðrum grunntölum en 10, leifaflokkar og aðgerðir með leifaflokkum
Forkröfur: STÆR 3MD05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu kerfum og hugtökum fylkjareiknings
 • reglu Gauss-Jordan
 • undirstöðuhugtökum talnafræðinnar
 • gerð og notkun reiknirita
 • aðferðum úr talningarfræði
 • pascal þríhyrningnum og reglum Pascals sem tengjast talningum
 • helstu mengjahugtökum og mengjareikningi
 • helstu hugtökum og aðferðum stærðfræðilegrar rökfræði
 • sætiskerfi með öðrum grunntölum en tíu
 • helstu reglum og aðgerðum leifaflokkunar

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • nota aðferðir fylkjareiknings m.a. til að leysa jöfnuhneppi og finna andhverfur
 • finna minnsta samfeldi, bæði með frumþáttun og reikniriti Evklíðs
 • umrita tölur í önnur talnakerfi en tugakerfið
 • nota litlu reglu Fermats, Euler fallið, Euler-regluna og Kínverskuleifaregluna í leifareikningi
 • nota Pascal þríhyrninginn og reglu Pascals
 • reikna fjölda umraðana og samantekta
 • notfæra sér rökyrðingar og sanntöflur
 • nota rakningar og þrepun til að sannreyna ályktanir

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt í máli og riti
 • nýta stærðfræðileg líkön til að fást við aðrar fræðigreinar
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • skilja að það sé ekki sjálfsagt að verkefni hafi lausnir, hvorki einföld jafna né stór viðfangsefni
 • beita gagnrýninni og skapandi hugsun við lausn verkefna og þrauta
 • geta fylgt og skilið röksemdafærslur í mæltu máli og riti
Til baka