STÆR3ÁT05

STÆR3ÁT05 - Ályktunartölfræði

Viðfangsefni: Ályktunartölfræði og tölfræði í mismunandi tölvuforritum
Lýsing: Nemendur fá frekari kynningu á þeim aðferðum sem notaðar eru í ályktunartölfræði. Fjallað er um þær aðferðir sem notaðar eru til að draga ályktanir um úrtak á grundvelli upplýsinga um þýði. Fjallað verður um notkun normaldreifinga í þessum tilgangi, t-dreifingar, kíkvaðratprófanir og F-dreifingar. Einnig er fjallað um fylgni, tilgátur og prófanir. Gögn verða sett fram með sérhæfðum tölfræðiforritum s.s. Excel, Geogebra eða Gap-minder. Nemendur velja sér rannsóknarefni, þar sem þeir nýta alla lærdómsþætti áfangans til að vinna niðurstöður og gera þeim skil.
Forkröfur: STÆR 2TL05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • líkindadreifingu sem líkani við útreikning líkinda
 • grunnatriðum úrtaksfræði og meginmarkgildissetningu tölfræðinnar
 • úrtaksdreifingu við framsetningu tölfræðilegra ályktana
 • hugtökum línulegrar aðhvarfsgreiningar og bestu línu gegnum gagnapunkta í sléttum fleti
 • ýmsum tölfræðiprófum sem notuð eru til að draga ályktanir
 • framsetningu tilgáta og prófana á þeim

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • nota hugtökin öryggisbil, öryggismörk, skekkjumörk, öryggisstig o.s.frv.
 • setja fram tilgátu og gert á henni viðeigandi tölfræðilegt próf
 • finna fylgni, jöfnu bestu línu og gert spá ásamt því að túlka fylgnistuðla
 • nota ýmis tölfræðipróf, t.d. Z-próf og t-próf
 • nýta tölfræðileg forrit við gagnavinnslu og framsetningu, prófanir og ályktanir

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu tölfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • kynna ólíkar aðferðir við framsetningu tölfræðilegra viðfangsefna
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í tölfræðinni og vinna með þau
 • beita skipulegum aðferðum við að lausn tölfræðilegra viðfangsefna
 • setja fram og rökstyðja niðurstöður sínar með skýrum hætti
Til baka