LÍFF3LE05

LÍFF3LE05 - Lífeðlisfræði, seinni hluti

Viðfangsefni: Lífeðlisfræði ákveðinna líffærakerfa; meltingar-, innkirtla-, tauga-, stoð-, vöðva og æxlunarkerfi auk skynjunar og fósturþroska.
Lýsing: Fjallað er um líkamsstarfsemi dýra og plantna í framhaldi af LÍFF2LE05, áhersla er á mannlíkamann og lífeðlisfræði ákveðinna líffærakerfa; meltingar-, innkirtla-, tauga-, stoð-, vöðva og æxlunarkerfi auk skynjunar og fósturþroska. Heilbrigð starfsemi er lögð til grundvallar en einnig algengustu frávik. Rannsóknarstofnanir sem tengjast viðfangsefni eru heimsóttar. Mikilvægi þekking á lífeðlisfræði í daglegu lífi, einnig eru nemendur búnir undir frekara nám í lífeðlisfræði og skyldum greinum.
Forkröfur: LÍFF2LE05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • næringarnámi plantna og dýra
 • uppbyggingu og virkni meltingarkerfis
 • heilbrigðum lífstíl og næringu, hlutverki vítamína, stein- og snefilefna
 • mismunandi hlutverkum boðefna
 • helstu innkirtlum og hormónum þeirra
 • eðli taugaboða og starfsemi taugakerfis
 • mismunandi skynfærum
 • stoðkerfi, vöðvum og vöðvasamdrætti
 • mismunandi frumuskiptingum
 • sáð- og eggfrumumyndun
 • æxlun manna og getnaðarvörnum
 • fósturþroska
 • algengustu frávikum heilbrigðar starfsemi, orsökum þeirra og afleiðingum
 • áhættuþáttum í líferni sem auka líkur á sjúkdómum
 • vísindalegum aðferðum

Leikniviðmið: Nemandinn skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja umfjöllun um helstu viðfangsefni áfangans
 • lesa líffræðilegan texta og lífeðlisfræðilegar upplýsingar úr máli og myndum
 • nota upplýsingatækni við heimildaöflun og vinnu
 • beita vísindalegum aðferðum við framkvæmd verklegra æfinga
 • leysa verkefni um afmörkuð viðfangsefni
 • tjá kunnáttu sína munnlega, skriflega og fjalla um álitamál
 • fjalla um hvernig líffærakerfin starfa eðlilega auk vandamála sem upp geta komið
 • skrifa skýrslu um niðurstöður verklegra æfinga

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér:

 • leggja gróft mat á lífeðlisfræðilegar upplýsingar á gagnrýninn hátt og leggja mat á upplýsingar sem tengjast líffræðilegum viðfangsefnum í samfélaginu
 • taka ábyrgð á eigin lífi m.t.t. lífeðlisfræðilegra þátta
 • taka ákvarðanir varðandi heilbrigðan lífsstíl
 • tengja niðurstöður verklegra æfinga við fræðin og draga ályktanir af þeim
 • afla sér frekari þekkingar á sviði lífeðlisfræðinnar
 • beita öguðum vinnubrögðum, taka ábyrgð á eigin námi í einstaklingsverkefnum og í samvinnu við aðra
Til baka