JARÐ2ÚÖ05

JARÐ2ÚÖ05 - Útræn öfl

Viðfangsefni: Kort og kortagerð, vatn á jörðinni og sérstaklega á Íslandi, útræn öfl
Lýsing: Áfanginn er grunnáfangi fyrir raunvísindabraut. Áhersla er lögð á útræn öfl og mótun landslags á Íslandi af þeirra völdum. Fjallað er um kortagerð, innri gerð jarðar, flekakenninguna og jarðhita. Útrænum öflum gerð góð skil. Ýmsum þáttum í staðfræði Íslands gerð skil.
Forkröfur: Engar

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu atriðum korta og kortagerðar
 • lengdar- og breiddarbaugum og áttum
 • innri gerð jarðar, landreki, flekamörkum, möttulstrókum og sérstöðu Íslands
 • grunnvatni, neysluvatni og heitu vatni
 • hvar jarðhita er að finna á Íslandi og helstu einkennum hans
 • þeim útrænu öflum sem eru að verki á Íslandi og ummerkjum þeirra
 • þeim öflum sem hafa mótað og myndað nærumhverfi skólans 

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa kort, bæði staðfræði- og þemakort
 • finna raunverulegar vegalengdir út frá mælikvarða korta
 • teikna þversnið út frá hæðarlínum
 • finna fullnaðarstaðsetningu fyrirbæra
 • greina ummerki útrænna afla við landmótun
 • staðsetja helstu náttúrufyrirbæri á Íslandi og tengja náttúrufarslega þætti við staðsetninguna 

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • tengja undirstöðuþætti jarðfræðinnar við umhverfi sitt og fjallað á rökrænan hátt um mikilvægi og notagildi í daglegu lífi
 • lesa jarðfræðitexta og skilja fréttir af jarðfræðilegum fyrirbrigðum
 • lesa á kort og nýta sér þau
 • skilja mikilvægi þess að sýna umhverfi sínu og náttúru virðingu
Til baka