JARÐ3HA05

JARÐ3HA05 - Náttúruhamfarir

Viðfangsefni: Náttúruhamfarir

Lýsing:
Áfanginn er framhaldsáfangi fyrir raunvísindabraut. Fjallað verður um helstu náttúruvá á jörðinni svo sem jarðskjálfta, flóðbylgjur, eldgos, gjóskuflóð, jökulhlaup, skriður, aurflóð, snjóflóð, djúpar lægðir, fellibyli, skýstróka, sjávarflóð, flóð á landi, þurrka, gróðurelda, loftslagsbreytingar og manngerða vá. Skoðuð verða áhrif náttúruvá og náttúruhamfara á samfélög og náttúru og helstu leiðir til að minnka áhættuna af þeim. Megináhersla er á verkefnavinnu nemenda og að þeir nýti sér sem fjölbreyttastar aðferðir við framsetningu verkefna. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og að nemendur tengi þekkingu sína við umhverfið. Nemendur leiti sér heimilda og vinni með þær á gagnrýnin og ábyrgan hátt.

Forkröfur: JARÐ2IÖ05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Muninum á hættu og áhættu.
 • Þeim forboðum sem fylgja hverri tegund náttúruvá.
 • Helstu afleiðingum náttúruvá og viðbrögðum við náttúruhamförum
 • Hvaða ferli geta leitt til náttúruhamfara.

 Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Nýta sér fjölbreytilegar heimildir til upplýsingaöflunar.
 • Lesa fræðilegan texta á íslensku og ensku um náttúruvá og náttúruhamfarir.
 • Vinna úr heimildum, meta gæði þeirra og vitna í þær samkvæmt viðurkenndum reglum um meðferð þeirra.

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Beita viðeigandi aðferðum við útfærslu verkefnis.
 • Nýta fyrri reynslu, þekkingu og skilning við úrlausn nýrra viðfangsefna.
 • Skilja mikilvægi þess að sýna umhverfi sínu og náttúru virðingu.
 • Nýta gagnrýna hugsun og sjálfstæð vinnubrögð við lausn verkefna
 • Tjá sig á skýran, ábyrgan, gagnrýninn og skapandi hátt um eigið verkefni
 • Skilja samspil mannsins og náttúruhamfara
Til baka