EFNA3RS05

EFNA3RS05 - Rafefnafræði, sýrur og basar

Viðfangsefni: Sýrur og basar, varmafræði og rafefnafræði
Lýsing: Þessi áfangi fjallar um sýrur og basa, leysnimargfeldi og varmafræði og þá lykilþætti sem tengjast þeim fræðum. Þá er farið dýpra í oxunar-afoxunarhvörf og þau tengd rafefnafræði. Gerðar eru auknar kröfur um sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í upplýsingaöflun, verklegum æfingum og skýrslugerð.
Forkröfur: EFNA 3GH05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • efnafræði sýra og basa og jafnvægi hjá daufum og sýrum og bösum
 • efnafræði lausna, jafnalausnum, títrunum og leysnimargfeldi
 • sjálfgegni efnahvarfa, Gibbs fríorku og tengslum hennar við jafnvægisfastann
 • oxun- afoxunarhvörfum og íspennu
 • tengsl fríorku og oxun-afoxunarhvarfa
 • rafhlöðum

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • vinna með útreikninga og hugtök tengdum sýrum og bösum
 • lesa úr sýru-basa títrunarferlum
 • reikna leysni salta út frá leysnimargfeldi og öfugt
 • nota hugtök tengd varmafræðinni, s.s. óreiða og sjálfgeng efnahvörf
 • reikna Gibbs fríorku og túlka niðurstöður tengdar henni
 • vinna með oxun-afoxunarhálfhvörf, reikna íspennu og túlka hana
 • vinna með útreikninga og hugtök tengdum rafefnafræði
 • teikna upp hálfhlöður og útskýra rafhlöður
 • framkvæma verklegar æfingar á sjálfstæðan átt og skrifa góða einstaklingsskýrslu

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • standa undir auknum kröfum um sjálfstæði í vinnubrögðum og ábyrgð á eigin námsframvindu
 • nýta sér flókinn texta og gögn á markvissan hátt
 • tengja saman efnisþætti efnafræðinnar við lausn flókinna verkefna
 • tengja efnafræðina við daglegt líf, umhverfi og aðrar náttúrufræðigreinar og sjá notagildi hennar
 • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt
Til baka