VIBS1LO01

VIBS1LO01 - Námslok

Viðfangsefni: Námslok og samfélagsverkefni
Lýsing: Viðburðastjórnun er verkefnabundinn áfangi á lokaönn nemandans. Áfanginn er einskonar samfélagslíkan þar sem allir nemendur fá verkefni og ábyrgð. Meðal verkefna er skipulag samfélagsverkefna, fjármögnun og áætlanagerð, skipulagning og fjáröflun dimmissjónar og undirbúningur útskriftarathafnar. Nemendur skipa framkvæmdastjórn, útgáfustjórn, viðburðarstjórn og fjáröflunarnefnd innan hópsins. Samfélagsleg verkefni áfangans tengjast skólaumhverfinu t.d. koma að skipulagningu og framkvæmd Flensborgarhlaupsins, aðstoð í námsveri skólans og stærðfræðikeppni grunnskólanna eða eru tengd góðgerðarsamtökum og öðrum verkefnum í nærsamfélagi skólans.
Forkröfur: Áfangi við námslok

Þekkingarviðmið; Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • skipulagningu kveðjudags (dimmisjónar)
 • mikilvægi samvinnu við fjáröflun
 • því að taka þarf tillit til ólíkra þarfa, viðhorfa og getu í fjölbreyttum nemendahópi
 • undirstöðuatriðum viðburðastjórnunar
 • mikilvægi þess að vera virkur og taka þátt í verkefnum sem tengjast nærsamfélaginu

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skipuleggja afmarkaða þætti dimmisjónar, fjáraflana og útskriftar
 • vinna í hóp við að skipuleggja viðburði og fjáraflanir
 • vinna með fjölbreyttum hópi nemenda af öllum brautum skólans
 • velja og skipuleggja samfélagslegt verkefni við hæfi

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • vera virkur í lýðræðislegri umræðu og skipulagningu á viðburðum
 • gera sér grein fyrir mikilvægi þátttöku almennings í samfélaginu
 • sýna frumkvæði í hugmyndavinnu
 • efla vitund um mikilvægi þess að tilheyra skólasamfélaginu
 • gera sér grein fyrir og draga fram styrkleika fólks í kringum sig
Til baka