FJÁR2FH05

FJÁR2FH05 - Fjármálalæsi og heimilisbókhald

Viðfangsefni: Heimilisbókhald, vinnumarkaður, útgjöld, tekjur, lán, sparnaður.
Lýsing: Farið er yfir helstu grunnþætti í fjármálum sem snerta alla einstaklinga í íslensku þjóðfélagi. Markmiðið er að gera nemendur kleift að taka upplýstar ákvarðanir í eigin fjármálum sem byggja á staðreyndum, svo að þau verði sjálfbjarga í raunverulegum aðstæðum.
Forkröfur: Hefur lokið 1.þrepi í stærðfræði

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu réttindum og skyldum launþega og verktaka
 • almennum sparnaði, lífeyrisréttindum og viðbótarlífeyrissparnaði
 • ýmsum skattgreiðslum og skatttekjum og útgjöldum hins opinbera
 • hvað kostar að vera unglingur í dag, reka bíl og hvað þarf að huga að við kaup á eignum
 • gengi gjaldmiðla, verðbólgu og hvernig verðbólga myndast og er mæld

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skrifa atvinnuumsókn og ferilskrá
 • reikna álagningu, virðisaukaskatt og afslætti á vörum, afborganir, nafnvexti, raunvexti og verðbætur af lánum og gengismun erlendra gjaldmiðla
 • færa heimilisbókhald
 • setja upp launaseðil og gera útreikninga þar að lútandi, svo sem lífeyrissjóð og staðgreiðslu skatta

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • geta lesið, greint, stjórnað og fjallað um fjárhagslega þætti sem hafa áhrif á efnahagslega velferð einstaklinga
 • setja sér markmið í fjármálum og skoða hvernig tekst að ná þeim
 • afla sér frekari þekkingar um fjármál og geta nýtt sér upplýsingatækni og netið við öflun upplýsinga og lausn verkefna sem tengjast fjármálaviðfangsefnum
 • til að hafa yfirsýn og stjórn á daglegum fjármálum með einfaldri áætlanagerð
Til baka