ENSK1LR05 (ST)

ENSK 1LR05 (ST) - Lestur ritun og dagleg málnotkun 

Viðfangsefni: Orðaforði, málskilningur, málnotkun, lestur, hlustun og ritun.
Lýsing: Áhersla verður lögð á að efla alla grunnþætti, s.s. málskilning, málnotkun, lestur, hlustun og ritun. Nemendur eru þjálfaðir í að skilja einfalt talað mál, tjá sig munnlega og skriflega og lesa og hlusta á einfalda texta um fjölbreytt málefni. Mest er unnið með orðaforða sem tengist daglegu lífi nemenda með áherslu á að auka sjálfstraust til að tjá sig á tungumálinu. Megin áhersla verður lögð á að viðhalda og byggja ofan á þann grunn sem nemendur hafa, með þeim kennsluaðferðum og hjálpargögnum sem henta hverjum og einum.
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandinn skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • orðaforða sem tengist daglegu lífi og athöfnum
 • lestri og ritun einfalds texta
 • mikilvægi hlustunar í tungumálanámi
 • upplýsingatækni sem nýtist í tungumálanámi
 
Leikniviðmið: Nemandinn skal hafa öðlast leikni í að:·        
 • nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi
 • lesa og hlusta á einfaldan texta og vinna verkefni tengd honum
 • byggja upp og bæta við orðaforða sinn með mismunandi aðferðum
 • svara einföldum spurningum um daglegt líf
 • fylgja eftir og taka þátt í einföldum samræðum
 
Hæfniviðmið: Nemandinn skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
 • nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi
 • lesa og hlusta á einfaldan texta og vinna verkefni tengd honum
 • byggja upp og bæta við orðaforða sinn með mismunandi aðferðum
 • svara einföldum spurningum um daglegt líf
 • fylgja eftir og taka þátt í einföldum samræðum
 • auka sjálfstraust og trú á eigin getu við að skilja og tjá sig á ensku