FÉLF1FE03 (ST)

FÉLF 1FE03 (ST) - Félagsfærni einstaklinga 

Viðfangsefni: Félagsfærni einstaklinga.
Lýsing:  Megináhersla er á að efla almenna félagsfærni í skólasamfélaginu og að styrkja nemandann sem einstakling og nemanda. Jafnframt er lögð áhersla á að efla sjálfsþekkingu, sjálfstraust og sjálfsvirðingu nemandans. Áfanginn er einstaklingsmiðaður og séráherslur því mismunandi eftir hverjum og einum
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • eigin styrkleikum, hegðun og framkomu
  • eigin tilfinningum, líðan og gengi
  • eigin færni og verklagi
 
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tjá sig um eigin líðan
  • eiga í samskiptum við aðra
  • fara eftir almennum samskiptareglum
  • meta eigin framgang
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta eigin styrkleika og færni í daglegu lífi og í samskiptum almennt
  • styrkja eigin sjálfsmynd og taka ábyrgð á eigin líðan
  • bæta eigin vinnubrögð og samstarf við aðra