FÉLF1FH03 (ST)

FÉLF 1FH03 (ST) - Félagsfærni hópa 

Viðfangsefni: Félagsfærni hópa.
Lýsing: Í áfanganum er lagt upp með að nemendur eigi notalega stund í skólanum í samveru og samvinnu við aðra með spjalli og ýmis konar handverki. Áhersla er lögð á að efla félagsfærni og samvinnu innan hópsins. Nemendur fá þjálfun í að tjá hugsanir sínar, skoðanir, tilfinningar og fá viðbrögð frá jafningjum. Kurteisi og gagnkvæm virðing eru höfð að leiðarljósi í umræðum á jafningjagrundvelli.
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • mikilvægi þess að tjá sig og hlusta á mismunandi sjónarmið
 • að eigin hegðun og framkoma hefur áhrif á aðra
 • mikilvægi þess að vera kurteis og sýna virðingu
 • mikilvægi tengsla á jafningjagrundvelli
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • skiptast á upplýsingum og skoðunum í samskiptum við aðra
 • tjá sig á uppbyggilegan hátt
 • gera sér grein fyrir að eigin framkoma hefur áhrif á aðra í félagslegum samskiptum
 • virða og taka tillit til annarra
 • nota hvatningu og hrós
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • efla félegsleg tengsl sín
 • tjá líðan sína, viðhorf og hugmyndir
 • hlusta á sjónarmið annarra
 • getað nýtt sér ráðleggingar jafningja