FÉLF1FS03 (ST)

FÉLF 1FS03 (ST) - Samskipti og samvinna

Viðfangsefni: Samskipti og samvinna.
Lýsing: Áhersla verður lögð á að efla samskiptahæfni nemenda og samvinnu þeirra á milli. Stuðlað verður að því að nemendur auki sjálfsþekkingu sína og byggi upp jákvæða sjálfsmynd. Nemendur fá þjálfun í að tjá hugsanir sínar, skoðanir og tilfinningar. Nemendur vinna fjölbreytt verkefni sem stuðla að uppbyggilegum  samskiptum, samkennd og samvinnu. Lögð verður áhersla á kurteisi og gagnkvæma virðingu
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • algengum samskiptareglum
 • mikilvægi þess að skiptast á að deila upplýsingum og skoðunum í samræðum við aðra
 • að fólk er mismunandi og getur haft ólíkar skoðanir
 • að hegðun og framkoma hefur áhrif á aðra
 • mikilvægi þess að vera kurteis og sýna virðingu
 • mikilvægi sveigjanleika í samvinnu
 
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • beita algengum samskiptareglum við mismunandi félagslegar aðstæður
 • skiptast á upplýsingum og skoðunum í samskiptum við aðra
 • tjá skoðanir sínar á uppbyggilegan hátt
 • gera sér grein fyrir að eigin framkoma hefur áhrif á aðra
 • virða og taka tillit til annarra
 • nota hvatningu og hrós
 • vinna með öðrum að sameiginlegu verkefni
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • beita viðeigandi samskiptareglum
 • til að mynda vinskap með því að skiptast á upplýsingum og skoðunum
 • tjá eigin viðhorf og hugmyndir
 • hlusta á sjónarmið annarra