ÍSLE1AL05 (ST)

ÍSLE1AL05 - Almenn málnotkun og læsi 

Viðfangsefni: Textavinna, málrækt, kynning á mismunandi lestarleiðum og hjálpargögnum.
Lýsing: Nemandinn vinnur með margvíslegan texta s.s. bókmenntatexta og texta í dagblöðum, tímaritum og á netinu. Nemandinn kynnist fjölbreytileika tungumálsins og veltir fyrir sér ýmsum hliðum þess. Verkefnavinna sem stuðlar að aukinni færni í íslensku. Kynning á mismunandi aðferðum til lestrar s.s. ritmáls-, hljóð- og rafbókum. Einnig verða kynnt hjálpargögn s.s. flýtiorðasasöfn, leiðréttingarforrit og talgervill. Lögð er áhersla á að nemendur noti viðeigandi hjálpargögn og lestrarleið við hæfi hvers og eins.
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • mikilvægi lestrarfærni
 • mikilvægi lesskilnings
 • mismunandi lestrarleiðum
 • mismunandi hjálpargögnum til lesturs og ritunar
 • að tungumálið sé margbreytilegt og í stöðugri þróun
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • tileinka sér texta til gagns og gamans
 • nýta aukin orðaforða
 • nýta sér hjálpargögn
 • meta hvaða lestrarleið hentar
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • beita tungumálinu á fjölbreyttan hátt   
 • styrkja eigin málfærni
 • beita gagnrýnni hugsun í málnotkun
 • nýta bækur sér til gagns og gamans
 • nýta upplýsingatækni