ÍSLE1TJ05 (ST)

ÍSLE 1TJ05 (ST) - Tjáning og framkoma 

Viðfangsefni: Þjálfun í tjáningu, framkomu og raddbeitingu.
Lýsing: Markmiðið er að efla tjáningu og auka sjálfstraust nemenda. Nemendur fá þjálfun í að koma fram, tjá sig á mismunandi hátt og rökstyðja mál sitt. Þeir fá tilsö​gn í raddbeitingu og látbragði eftir aðstæðum hverju sinni. Lögð verður áhersla á að nemendur hlusti á og virði sjónarmið annarra. Unnið verður með fjölbreytt umræðuefni.
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • hvers konar orðræða er við hæfi hverju sinni
 • mikilvægi mismunandi raddbeitingar
 • mikilvægi þess að vera meðvitaður um líkamstjáningu
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • koma fram fyrir framan nemendahópinn
 • taka þátt í umræðum
 • tjá eigin skoðanir
 • tjá sig um ákveðin málefni
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • vera meðvitaður um styrkleika sína
 • efla sjálfstraust og trú á eigin getu
 • hlusta á sjónarmið annara af víðsýni
 • virða skoðanir annarra
 • spyrja spurninga með gagnrýnu hugarfari