LAND1NH03 (ST)

LAND 1NH03 (ST) - Norðurlöndin og heimsálfurnar 

Viðfangsefni: Norðurlöndin og heimsálfurnar í grófum dráttum. Landakort og kortalestur.
Lýsing: Áfanginn er tvískiptur og fyrri hluti annar notaður til að fjalla um Norðurlöndin og síðari hlutinn til að fjalla um heimsálfurnar og einkenni þeirra í víðu samhengi.
Í umfjöllun um Norðurlöndin verður áhersla lögð á að kynnast hverju landi fyrir sig og tengsl þeirra á milli. Í umfjöllun um heimsálfurnar verður áhersla lögð á að kynnast hverri heimsálfu fyrir sig í grófum dráttum og einkennum þeirra. Samhliða verður áhersla lögð á að nemendur kynnist landakortum og kortalestri.
Lögð verður áhersla á að nota upplýsingatækni og margmiðlunarefni til heimildaöflunar og verkefnavinnu.
Forkröfur: LAND1LÍ03(ST) 
 
Þekkingarviðmið:Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • Norðurlöndum og staðsetningu þeirra
 • heimsálfunum
 • hvernig heimurinn skiptist í heimsálfur og fjölbreytileika þeirra
 • landakortum og notkun þeirra
 • notkun leitarvefja í upplýsingaleit
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • þekkja Norðurlöndin og geta bent á þau á korti
 • segja frá einhverjum þekktum stöðum í hverju landi
 • þekkja heimsálfurnar
 • segja frá einhverjum þekktum stöðum í hverri heimsálfu
 • lesa á landakort
 • nota upplýsinga- og margmiðlunartækni í verkefnavinnu
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • taka þátt í umræðum um Norðurlöndin og heimsálfurnar og helstu einkenni þeirra
 • lesa í og/eða nýta sér upplýsingar um viðfangsefnið
 • tengja þekkingu sína í landafræði við leik og störf
 • lesa landakort og notað þau við leik og störf
 • sýna sjálfsstæði í vinnubrögðum