LÍFS1KY03 (ST)

LÍFS 1KY03 (ST) - Kynjafræði 

Viðfangsefni: Kynjafræði.
Lýsing: Í áfanganum er unnið með stöðu kvenna og karla í nútímasamfélagi og hvernig samfélagið flokkar og raðar niður fólki eftir kyni. Fjallað verður um jafnréttisbaráttuna og jafnrétti í tengslum við mismun kynjanna, samskipti, sjálfsmynd og sjálfsvitund. Nemendur þjálfist í að greina samfélagið með kynjagleraugum  og að rýna í fjölmiðla og dægurmenningu
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • jafnréttisbaráttunni og áhrifum hennar 
 • mikilvægi jafnréttis milli kynja
 • helstu hugtökum kynjafræðinnar
 • kynbundnu ofbeldi og afleiðingum þess
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:·   
 • afla upplýsinga um jafnréttismál
 • taka þátt í umræðum um algeng álitamál sem tilheyra kynjafræðinni
 • greina stöðu og staðalmyndir kynjanna á sviðum samfélagsins
 • beita feminísku viðhorfi til að greina staðalmyndir og kynjaskekkju
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:​​
 • taka ábyrga afstöðu til jafnréttismála  
 • taka þátt í umræðum um jafnrétti á sjálfstæðan og rökréttan hátt
 • greina áhrif kynferðis á líf sitt og jafnframt gera sér grein fyrir hvernig hann getur hagnýtt sterkar hliðar sínar á skapandi hátt óháð kyni
 • að verða sér meðvitaður um réttindi sín hvað varðar jafnréttismál