MATR1MA03 (ST)

MATR 1MA03 (ST) - Almenn matreiðsla 

Viðfangsefni:  Almenn matreiðsla.
Lýsing: Í þessum áfanga er áhersla á undirstöðuatriði og verklag í matreiðslu. Áhersla er lögð á að vekja áhuga nemenda á matargerð og hollustu matar. Markmiðið er að nemendur þjálfist í að fylgja uppskriftum og vinnubrögðum í eldhúsi. Jafnframt er áhersla lögð á mikilvægi hreinlætis. Nemendur útbúa fjölbreyttar máltíðir og þjálfast í verklagi í eldhúsi.
Forkröfur: Engar

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:​​
 • mikilvægi fjölbreyttrar og hollrar fæðu
 • uppskriftum og verklagi í eldhúsi
 • almennu hreinlæti við matargerð
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:​
 • útbúa holla máltíð
 • fylgja uppskrift
 • meðhöndla viðeigandi hráefni/ áhöld
 • beita réttu verklagi
 • gæta hreinlætis við matargerð
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
 • gera greinarmun á hollu og óhollu mataræði
 • nýta sér uppskriftir
 • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum
 • sýna góða umgengni við eldhússtörf
 • fara eftir almennum hreinlætiskröfum