NÁTV1PD03 (ST)

NÁTV 1PD03 (ST) - Plöntur og dýr 

Viðfangsefni: Plöntur, dýr, ræktunaraðferðir og virðing fyrir náttúrunni.
Lýsing: Viðfangsefni áfangans eru plöntur og dýr. Fjallað verður um algeng villt blóm og tré, nytjajurtir og mismunandi ræktunaraðferðir. Einnig verður fjallað um villt dýr, skordýr, húsdýr og gæludýr og farið yfir helstu einkenni og lifnaðarhætti. Áhersla verður lögð á tengsl manns og náttúru, virðingu fyrir náttúrunni og áhrifum nútíma lifnaðarhátta.
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • heitum á algengum blómum og trjám
 • mismunandi ræktunarmöguleikum
 • nytsemi jurta
 • heitum á algengum dýrum
 • mismunandi lifnaðarháttum dýra
 • sérstöðu gæludýra og húsdýra
 • ábyrgð mannsins á náttúru og lífríki
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • nýta afurðir villtrar náttúru eftir aðstæðum hverju sinni
 • rækta eftir aðstæðum hverju sinni
 • taka þátt í umræðum um plöntur og dýr
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • nýta kunnáttu sína í ræktun
 • nýta sér náttúrlegar afurðir
 • meta áhrif nútíma lifnaðarhátta í tengslum við plöntur og dýr
 • meta umgengi sína gagnvart plöntum og dýrum
 • afla sér frekari þekkingar á plöntum og dýrum eftir áhugasviði
 • koma þekkingu sinni á framfæri á skapandi hátt
 • nýta þekkingu sína á plöntum og dýrum í daglegu lífi
 • njóta náttúrunnar