UMHV1NA03 (ST)

 

UMHV 1NA03 (ST) - Umhverfisfræði - náttúra og auðlindir 

Viðfangsefni: Umhverfisfræði, náttúruauðlindir, umhverfisvandamál, vistvænn lífstíll og sjálfbærni.
Lýsing: Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur verði meðvitaðir um umhverfisvernd. Leitast verður við að þeir þroski með sér aukna virðingu fyrir náttúrunni og ábyrgðartilfinningu gagnvart sínu nánasta umhverfi. Kynnt verður hugtakið vistspor í þessu samhengi.
Fjallað er um náttúruauðlindir og orkugjafa Íslands.
Rætt um  umhverfisvandamál sem við glímum við í heiminum í dag og hvað er til ráða. Kynnt verður hugsunin; ein jörð.   
Helstu efnisþættir eru; náttúruperlur Íslands, vatn, jarðhiti, sólar- og vindorka og nýting jarðefna. Vistvænn lífsstíll og neysluvenjur, lífræn ræktun, skógrækt, mengun, sorp og flokkun og endurnýting. Kynnt verður hugtakið sjálfbærni í þessu samhengi.
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • áhrifum mannsins á umhverfið
 • áhrifum hversdagslegra athafna á umhverfið
 • fjölbreyttum leiðum til vistvænna lifnaðarhátta
 • helstu náttúruauðlindum og hvernig nýtingu þeirra er háttað
 • helstu orkugjöfum og hvernig nýtingu þeirra er háttað 
 • helstu mengunarvöldum og hvað er til ráða
 • hugtökunum vistspor og sjálfbærni
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • sýna vistvænan lifnaðarhátt í verki
 • flokka sorp eftir aðstæðum hverju sinni
 • endurnýta og endurvinna eftir aðstæðum hverju sinni
 • nýta matvæli vel
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • leggja mat á upplýsingar sem tengjast umhverfismálum
 • leggja mat á upplýsingar sem tengjast umhverfismálum
 • taka þátt í umræðum um umhverfismál
 • taka afstöðu til umhverfismála
 • meta ákvarðanir um eigin lífstíl og neyslu á gagnrýninn hátt