STFR1NS03 (ST)

STFR 1NSO3 (ST) - Nám og störf að loknu námi á starfsbraut 

Viðfangsefni: Námslok - hvað tekur við að skóla loknum.
Lýsing: Í áfanganum fá nemendur fræðslu um þá möguleika sem bjóðast að loknu námi á starfsbraut hvað varðar frekara nám og störf. Ýmsir þjónustuaðilar, stofnanir, félög og hagsmunasamtök eru kynnt fyrir nemendum. Í áfanganum er jafnframt farið yfir útskrift og útskriftardaginn.
Áfanganum er ætlað að búa nemendur undir virka þátttöku í atvinnulífinu.
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:​​
  • möguleikum hans til frekara náms
  • hvar hægt er að leita að störfum við hæfi
  • opinberum þjónustustofnunum
  • hvernig útskrift fer fram
 
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:· 
  • leita upplýsinga á netinu um opinbera þjónustu (t.d. á netinu)
  • leita að og nýta sér upplýsingar á um nám og störf (t.d. á netinu)
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
  • meta möguleika sína hvað varðar nám, atvinnu, búsetu og áhugamál
  • gera ferilskrá
  • taka þátt í útskrift