STFR1SA03 (ST)

STFR 1SA03 (ST) - Starfsmaður og atvinnulífið 

Viðfangsefni: Einstaklingurinn sem starfsmaður og atvinnulífið almennt.
Lýsing: Íáfanganum er fjallað um einstaklinginn, styrkleika hans, áhuga, hæfni og getu í tengslum við starfsval. Einnig er fjallað um tilgang og félagsleg gildi vinnunar í lífi fólks og hvaða kröfur atvinnuþátttaka gerir til einstaklingsins sem starfsmanns.
Jafnframt er fjallað um atvinnulífið í víðum skilningi, um tilgang og gildi þess í samfélaginu og mikilvægi sérhvers starfs. Fjallað er um mismunandi atvinnugreinar, starfsgreinar, starfsheiti, störf og  vinnustaði sem og hugtök og heiti tengdu viðfangsefninu.
Áfanganum er ætlað að búa nemendur undir virka þátttöku í atvinnulífinu.
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • eigin styrkleikum og áhugasviði þegar að starfsvali kemur
 • tilgangi og gildi atvinnuþátttöku í lífi sérhvers einstaklings
 • mismunandi störfum og starfsheitum
 • að mismunandi störf krefjast mismunandi færni
 • helstu atvinnugreinum og starfsheitum þeim tengdum
 • ýmsum hugtökum og heitum er tengjast viðfangsefninu 
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:·        
 • átta sig á eigin styrkleika og áhuga varðandi starfsval
 • þekkja viðeigandi hugtök og heiti er tengjast atvinnuþátttöku og atvinnulífinu
 • greina mismunandi starfsgreinar og störf þeim tengdum
 • taka þátt í umræðum tengdu viðfangsefninu
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • nýta sér eigin styrkleikum og áhuga varðandi störf og atvinnuþátttöku
 • vita hvaða kröfur mismunandi störf gera til einstaklinga
 • velja starf við hæfi út frá eigin styrkleikum
 • nota viðeigandi hugtök og heiti er tengjast viðfangsefni áfangans