UPPT1RN03 (ST)

UPPT 1RN03 (ST) - Ritvinnsla og netnotkun 

Viðfangsefni: Ritvinnsla, póst og samskiptanet og ábyrg netnotkun.
Lýsing: Áhersla á að nemendur kynnist helstu póst og samskiptanetum skólans.  Einnig helstu aðgerðum ritvinnslu til að vinna með texta og gera hann læsilegri.  Farið verður yfir helstu þætti um ábyrga netnotkun og siðferði á netinu.  Auk þess verður farið yfir höfundarétt efnis á netinu og hvort við getum notað efnið í námi og starfi.
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • helstu póst- og samskiptanetum
 • hugbúnaði/forritum og öðrum búnaði við upplýsingleit
 • helstu aðgerðum til framsetningar og miðlunar á texta
 • miðlun þekkingar á fjölbreyttan hátt
 • höfundarétti og notkun heimilda
 • reglum um ábyrga netnotkun
 • mati á áreiðanleika upplýsinga á netinu
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • markvissri notkun póst- og samskiptaneta
 • nota hugbúnað við upplýsingaleit
 • móta og setja fram texta á ýmsan máta og átta sig á læsileika hans
 • nýta netið til samskipta á öruggan hátt
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • vinna í póst- og samskiptanetum
 • meta, varðveita og miðla upplýsingum og þekkingu á skipulagðan hátt
 • vinna að mótun texta á ýmsan máta og stuðla þannig að læsileika hans
 • virði höfundarétt í vinnu með gögn af ýmsum toga
 • beita sjálfstæðum vinnubrögðum